Telefon: 32 455 48 55

Klub Tańca Towarzyskiego "Spin"

Pary taneczne w strojach latynoamerykańskich.

Klub Tańca Towarzyskiego SPIN działa przy WCK od prawie 40 lat. Formacja specjalizuje się zarówno w tańcach latynoamerykańskich jak i standardowych. Bierze udział w przeglądach i festiwalach tańca, mistrzostwach Polski, Europy i świata.

Instruktorami klubu są Elżbieta Lasocka, Sebastian Lasocki oraz Artur i Paulina Fojcik. Formacja działa przy Wodzisławskim Centrum Kultury od 40 lat. Jest corocznym pomysłodawcą i koordynatorem Wodzisławskiej Gali Tanecznej MIX w Wodzisławskim Centrum Kultury, na którą rok rocznie przyjeżdża około 1500 tancerzy z całej Polski. Klub prowadzi zajęcia w kilku grupach wiekowych: Spin, Venus-Dancing Spin, Carmen, Back to dance, Szafir, Latino Dance. Każda z grup rózni się ze względu na wiek tancerzy i stopień zaawansowania. O przypisaniu do danej grupy decyduje instruktor formacji. Prócz tego klub prowadzi kurs tańca dla dorosłych. 

KTT przyjmuje dzieci w wieku od 7 lat, poprzez młodzież aż po osoby dorosłe, początkujących oraz zaawansowanych w tańcu. Zajęcia odbywają się w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz na salach gimnastycznych w SP1 i SP3. 

ZAPISY NA SEZON 2022/2023 

  • Klub Tańca Towarzyskiego SPIN – 13 września (wtorek), godz. 16:00 – dzieci od 6 - 11 lat, godz. 17:00 – młodzież od 12 lat, sala widowiskowa WCK
  • Kurs tańca towarzyskiego dla dorosłych - 27 września (wtorek) godz. 19:00, sala klubowa
  • Zapisy na Strefie Zajęć <kliknij>
  • Instrukcja zapisu na strefie zajęć <kliknij>
  • Cennik zajęć <kliknij>
  • Harmonogram zajęć: Uczestnicy otrzymują go od instruktora zajęć po naborze
  • Regulamin uczestnika zajęć ARA: <kliknij>

UWAGA! Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktora zajęć w wyznaczonym dniu i godzinie. Następnie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do grupy należy zarejestrować się w bazie uczestników za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć.

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego WCK pod numerem telefonu 32 4554855 (wew. 27) lub e-mail: ara@wck.wodzislaw.pl. 

Dzieci niepełnoletnie na spotkanie naborowe przychodzą z rodzicem / opiekunem prawnym. 

FORMACJE KTT SPIN:

Latino Dance - dziecięca grupa 6 -11 lat
Carmen + Carmenki - dziecięca formacja 11 -15 lat
Venus - dziewczęca formacja 14 -16 lat
Spin - młodzieżowa mini formacja 15 - 26 lat
Back to Dance - żeńska formacja - 30 - 50 lat
Szafir - dorośli formacja 40 - 75 la

UWAGA!  Zarejestrowanie się na konkretne zajęcia nie jest tożsame z przyjęciem do grupy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący. Liczba miejsc na konkretne zajęcia jest ściśle określona. W większości przypadków o przyjęciu do grupy nowych członków decydować będzie kolejność zapisu. Po wykorzystaniu limitu wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia.