Telefon: 32 455 48 55

Klub Tańca Towarzyskiego "Spin"

Pary taneczne w strojach latynoamerykańskich.

Klub Tańca Towarzyskiego SPIN działa przy WCK od ponad 30 lat. Formacja specjalizuje się zarówno w tańcach latynoamerykańskich jak i standardowych. Bierze udział w przeglądach i festiwalach tańca, mistrzostwach Polski, Europy i świata.

Instruktorami klubu są Elżbieta Lasocka, Sebastian Lasocki oraz Julia Gawlik. Formacja działa przy Wodzisławskim Centrum Kultury. Jest corocznym pomysłodawcą i koordynatorem Wodzisławskiej Gali Tanecznej MIX w Wodzisławskim Centrum Kultury, na którą rok rocznie przyjeżdża około 1500 tancerzy z całej Polski. Klub prowadzi zajęcia w kilku grupach wiekowych: Spin, Venus-Danceing Spin, Carmen, Back to dance, Szafir, Latin Dance. Każda z grup rózni się ze względu na wiek tancerzy i stopień zaawansowania. O przypisaniu do danej grupy decyduje instruktor formacji. 

KTT przyjmuje dzieci w wieku od 7 lat, poprzez młodzież aż po osoby dorosłe, początkujących oraz zaawansowanych w tańcu. Zajęcia odbywają się w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz na sala gimnastycznych w SP1 i SP3. 

TRWAJĄ ZAPISY NA SEZON 2020/2021 ONLINE (KLIKNIJ I ZAPISZ SIĘ) https://www.strefazajec.pl/course/view/id/24611

UWAGA!  Zarejestrowanie się na konkretne zajęcia nie jest tożsame z przyjęciem do grupy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący. Liczba miejsc na konkretne zajęcia jest ściśle określona. W większości przypadków o przyjęciu do grupy nowych członków decydować będzie kolejność zapisu. Po wykorzystaniu limitu wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia.

Szczegółowe informacje odnośnie formy zapisu i terminów naboru oraz instrukcja zapisu dostępne są na stronie Wodzisławskiego Centrum Kultury www.wck.wodzislaw.pl/zajecia.

Cena: 450 zł za sezon płatne w 3 ratach

Termin: zajęcia startują 6 października br. 

Harmonogram zajęć:  GRAFIK NA SEZON 2020/2021 (Kliknij i otwórz)

Zajęcia w Wodzisławskim Centrum Kultury prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi i bezpieczeństwa. Podczas nich obowiązują zasady, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej placówki: https://wck.wodzislaw-slaski.pl/procedura-bezpieczenstwa-dotyczaca-zapobiegania-i-przeciwdzialania-covid-19.

W związku z sytuacją pandemiczną związana z Covid - 19 każdy z uczestników jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - niepełnoletni uczestnik zajęć (dla rodzica)  [pdf, 57 kB]

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - pełnoletni uczestnik zajęć [pdf, 57 kB]

 

Grafika promująca nabory do klubu Tanecznego Spin