Telefon: 32 455 48 55

Klub Tańca Towarzyskiego "Spin"

Pary taneczne w strojach latynoamerykańskich.

Klub Tańca Towarzyskiego SPIN działa przy WCK od ponad 30 lat. Formacja specjalizuje się zarówno w tańcach latynoamerykańskich jak i standardowych. Bierze udział w przeglądach i festiwalach tańca, mistrzostwach Polski, Europy i świata.

Instruktorami klubu są Elżbieta Lasocka, Sebastian Lasocki oraz Julia Gawlik. Formacja działa przy Wodzisławskim Centrum Kultury. Jest corocznym pomysłodawcą i koordynatorem Wodzisławskiej Gali Tanecznej MIX w Wodzisławskim Centrum Kultury, na którą rok rocznie przyjeżdża około 1500 tancerzy z całej Polski. Klub prowadzi zajęcia w kilku grupach wiekowych: Spin, Venus-Dancing Spin, Carmen, Back to dance, Szafir, Latin Dance. Każda z grup rózni się ze względu na wiek tancerzy i stopień zaawansowania. O przypisaniu do danej grupy decyduje instruktor formacji. Prócz tego klub prowadzi kurs tańca dla dorosłych. 

KTT przyjmuje dzieci w wieku od 7 lat, poprzez młodzież aż po osoby dorosłe, początkujących oraz zaawansowanych w tańcu. Zajęcia odbywają się w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz na sala gimnastycznych w SP1 i SP3. 

 

UWAGA! Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktora zajęć w wyznaczonym dniu i godzinie. Następnie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do grupy należy zarejestrować się w bazie uczestników za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Szczegółowa instrukcja zapisu znajduje się na stronie intranetowej WCK <tutaj>. 

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego WCK pod numerem telefonu 32 4554855 (wew. 27) lub e-mail: ara@wck.wodzislaw.pl. 

Dzieci niepełnoletnie na spotkanie naborowe przychodzą z rodzicem / opiekunem prawnym. 

FORMACJE KTT SPIN:

Latino Dance - dziecięca grupa 6 -11 lat
Carmen + Carmenki - dziecięca formacja 11 -15 lat
Venus - dziewczęca formacja 14 -16 lat
Spin - młodzieżowa mini formacja 15 - 26 lat
Back to Dance - żeńska formacja - 30 - 50 lat
Szafir - dorośli formacja 40 - 75 lat

ZAPISY NA SEZON 2020/2021 - 14 września br. (wtorek), sala widowiskowa

  • 16:30 – dzieci od 6 lat, godz.
  • 17:00 – młodzież od 14 lat, godz.
  • 17:30 – dorośli 30 +

 Strefa Zajęć --> Link do zapisów w Strefie Zajęć (kliknij)

UWAGA!  Zarejestrowanie się na konkretne zajęcia nie jest tożsame z przyjęciem do grupy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący. Liczba miejsc na konkretne zajęcia jest ściśle określona. W większości przypadków o przyjęciu do grupy nowych członków decydować będzie kolejność zapisu. Po wykorzystaniu limitu wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia.

Szczegółowe informacje odnośnie formy zapisu i terminów naboru oraz instrukcja zapisu dostępne są na stronie Wodzisławskiego Centrum Kultury www.wck.wodzislaw.pl/zajecia.

Cena: 510 zł za sezon płatne w 3 ratach

Harmonogram zajęć:  Uczestnicy otrzymują go od instruktora zajęć po naborze

Zajęcia w Wodzisławskim Centrum Kultury prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi i bezpieczeństwa. Podczas nich obowiązują zasady, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej placówki: https://wck.wodzislaw-slaski.pl/procedura-bezpieczenstwa-dotyczaca-zapobiegania-i-przeciwdzialania-covid-19.

W związku z sytuacją pandemiczną związana z Covid - 19 każdy z uczestników jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - niepełnoletni uczestnik zajęć (dla rodzica)  [pdf, 57 kB]

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - pełnoletni uczestnik zajęć [pdf, 57 kB]