Telefon: 32 455 48 55

Cennik zajęć

Grafika z napisem cennik

Cennik opłat za uczestnictwo w zajęciach stałych oraz Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Wodzisławskim Centrum Kultury na sezon 2022/2023

CENNIK STAŁYCH* OPŁAT CZŁONKOWSKICH ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY

Sezon 2023/2024

CENNIK ZAJĘĆ**: 

CENNIK STAŁYCH* OPŁAT CZŁONKOWSKICH ZA UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH AMATORSKIEGO RUCHU ARTYSTYCZNEGO W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY

Sezon 2023/2024

CENNIK ZAJĘĆ: 

 • Zajęcia plastyczne: 650 zł/ sezon płatne w 3 ratach
 • Pracownia ceramiki: 950 zł/ sezon płatne w 3 ratach
 • Teatr Tańca Memento: 750 zł/ sezon płatne w 3 ratach (75 zł / m-c)
 • Teatr Szydełko: 600 zł/ sezon płatne w 3 ratach (60 zł / m-c)
 • Teatr Szydło: 600 zł/ sezon płatne w 3 ratach (60 zł / m-c)
 • Lekcje pianina: 50 zł/ godz. lekcyjna płatne w rozliczeniach miesięcznych
 • Grupa seniorów Nie Dejmy Sie: 200 zł/ sezon płatne w 3 ratach
 • ZPiT Vladislavia: grupy A, B, C, E, 650 zł/ sezon; grupa F: 550 zł/ sezon, grupa DORO: 450 zł/ sezon; kapela: zajęcia bezpłatne; składki płatne w 3 ratach
 • Miraż: grupa baby balet: 650 zł/ sezon; grupa kids oraz juniorzy hobby: 850 zł/ sezon; dzieci hobby: 750 zł, grupy turniejowe: dzieci II, juniorzy: 1300 zł/ sezon; płatne w 3 ratach
 • KTT Spin: 600 zł/ sezon płatne w 3 ratach
 • Kurs tańca towarzyskiego: 60 zł/ m-c
 • Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa: zajęcia bezpłatne
 • Dzieci Cioci Kloci – 630 zł/ sezon płatne w 3 ratach (90 zł / m-c)
 • Akrobreak: grupy rekreacyjna, standard i masters: 850 zł/ sezon, grupa masters + 1000 zł / sezon płatne w 3 ratach
 • SensoMALUCHY – 810 zł/ sezon płatne w 3 ratach (90 zł / m-c). Oplata za jednorazowa wejściówkę na jedne zajęcia: 30 zł 
 • Lekcje wokalne - 60 zł / lekcja; płatne w rozliczeniach miesięcznych
 • Salsa kubańska i bachata: 100 zł/ karnet na 4 zajęcia
 • Joga: 

  1 wejście 25 zł, 2 wejścia 50 zł, 3 wejścia 70 zł, 4 wejścia 90 zł, 5 wejść 100 zł, 6 wejść 120 zł, 7 wejść 135 zł, 8 wejść 150 zł , 9 wejść 160 zł

 * Bywa, że do stałych opłat członkowskich w ciągu roku dochodzą opłaty dodatkowe na takie wydatki jak m.in. wycieczki, dodatkowe atrakcje, zakup nagrań lub wydawnictw, wyjazdy na festiwale zagraniczne, akredytacje na konkursy, dodatkowe choreografie dla tancerzy solowych, warsztaty artystyczne wysokość obcym instruktorem. Ich wysokość zależy od kalkulacji kosztów przedsięwzięcia. Dodatkowe opłaty wprowadzane są zawsze za zgodą uczestników i nie są obowiązkowe.

** Cennik może ulec modyfikacji. O każdej z nich informuje instruktor na zajęciach. 

UWAGA: Opłata za zajęcia ma charakter OBOWIĄZKOWEJ składki członkowskiej. Nie podlega zwrotowi ani pomniejszeniu (za wyjątkiem szczególnych przypadków rozpatrywanych indywidualnie). Nie jest opłatą za poszczególną lekcję z wyjątkiem indywidualnych lekcji pianina oraz jednorazowych wejsc na zajecia pn. SensoMALUCHY. Osoby, które nie będę uiszczały składki członkowskiej w wyznaczonym terminie mogą być obciążone odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

UWAGA: Opłat dokonujemy przelewem na odpowiednie konto bankowe WCK (subkonto ARA lub subkonto zespołu). W tytule wpisujemy „imię+ nazwisko uczestnika zajęć; nazwę zajęć”. Opłat można również dokonać za pośrednictwem portalu strefazajec.pl logując się na swoje konto użytkownika (Uwaga! PayU pobiera prowizję od klienta za dokonanie opłaty).

WPŁATY SKŁADEK ZA ZAJĘCIA ARA: 

 • 41 1240 6292 1111 0011 2233 0310 - wszystkie zespoły/ koła za wyjątkiem Mirażu, Spinu, Memento
 • 53 1240 4272 1111 0010 7424 7498 - Miraż
 • 52 1240 4272 1111 0010 7521 0435 - TT Memento 
 • 69 1240 4272 1111 0010 7554 4585- KTT SPIN