Cennik zajęć

Cennik opłat za uczestnictwo w zajęciach stałych oraz Amatorskiego Ruchu Artystycznego.

 

ZARZĄDZENIE NR XIX/ 2019

Dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury

z dnia 16 września 2019 roku

 

w sprawie ustalenia opłat członkowskich za uczestnictwo w zajęciach organizowanych 

w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego

 

Działając na podstawie § 12 pkt. 2 Statutu Wodzisławskiego Centrum Kultury nadanego Uchwałą 

nr XXXI/294/13 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 marca 2013 r.

postanawiam:

§ 1

Wprowadzić opłaty członkowskie za uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego w sezonie artystycznym 2019 / 2020.

§ 2

Członkowie zespołów opłacają składki od września do czerwca przelewem na konto bankowe instytucji lub w kasie Wodzisławskiego Centrum Kultury.

§ 3

Trzy zespoły opłacają składki na osobne subkonta należące do Wodzisławskiego Centrum Kultury. Numery kont bankowych:

- dla zespołu "Miraż": 53 1240 4272 1111 0010 7424 7498

- dla zespołu "Teatr Tańca Memento": 52 1240 4272 1111 0010 7521 0435

- dla zespołu "Klub Tańca Towarzyskiego Spin": 69 1240 4272 1111 0010 7554 4585

§ 3

Miesiące lipiec i sierpień są zwolnione z opłat.

§ 4

Zasady pobierania opłat członkowskich określa Regulamin Amatorskiego Ruchu Artystycznego wprowadzony Zarządzeniem nr X/2019 przez dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury w dniu 17 czerwca 2019 roku.

§ 5

Składki członkowskie dla każdego zespołu wynoszą:

 1. Zajęcia plastyczne: 30 zł/m-c

 2. Pracownia ceramiki: 60 zł/ m-c

 3. Teatr Tańca Memento: grupy maluchy XS, juniorzy M, seniorzy L: 500 zł w 2 ratach po 250 zł

 4. Lekcje pianina: 35 zł/godz. lekcje instrumentu;  25 zł/ pół godz. dla maluchów, 10 zł/ godz. zajęcia teoretyczne w grupie

 5. Grupa seniorów Nie Dejmy Sie: 10 zł/m-c

 6. Legomaniacy: 80 zł/m-c

 7. Klub Młodych Odkrywców: 50 zł/m-c

 8. ZPiT Vladislavia: grupy A: 200 zł w 2 ratach po 100 zł, B, D, C, E, F: 250 zł w 2 ratach: 1x 150 zł, 1x 100 zł, grupa DORO i M: 100 zł w 2 ratach: 1x 70 zł, 1x 30 zł

 9. Miraż: grupy Dzieci I: 600 zł w trzech ratach po 200 zł, grupa Baby Balet i grupa KIDS: 400 zł/ w 2 ratach po 200 zł, grupa Dzieci II i Juniorzy: 800 zł/rok w 3 ratach: 1x 250 zł, 1x 250 zł, 1x 300 zł

 10. KTT Spin: grupy Team A, Carmen, Dancing Spin, Dancing Spin Ladies, Caro Dance, Cha-Cha: 350 zł w 2 ratach: 1x 200 zł, 1x 150 zł.

 11. Wodzisławska Orkiestra Rozrywkowa: zajęcia bezpłatne

 12. Dzieci Cioci Kloci – 40 zł/m-c

 13. Akrobreak – 500 zł w trzech ratach: 1x 100 zł, 2x 200 zł

 14. Break dance: 250 zł w 2 ratach: 1x 150 zł, 1x 100 zł

 15. Chór Jadwiga: zajęcia bezpłatne

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 1. Kurs tańca: 90 zł/ m-c

 2. Salsa: 90 zł/ karnet na 4 zajęcia; karnet studencki: 80 zł

 3. Zumba: 16 zł/ zajęcia; karnet na 4 wejścia 60 zł

 § 6

 Do obowiązków instruktorów należy egzekwowanie opłat zgodnie z ustalonymi terminami zatwierdzonymi przez dyrektora.

 § 7

 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Kierownikowi ARA, który również prowadzi ewidencję opłat członkowskich.

 § 8

 Cennik opłat wchodzi w życie z dniem podjęcia Zarządzenia, po uprzednim wyłożeniu go do wglądu w Dziale księgowości i kadr.