Telefon: 32 455 48 55

Chór Jadwiga

Chór podczas koncertu

Chór mieszany Jadwiga pochodzi z Wodzisławia śląskiego - Radlina II. Głównym dyrygentem jest Ryszard Ucher, drugim Donata Miłowska. Grupa ma ponad 100-letnią tradycję.

Czas narodzin chóru zbiega się z czasem ponownego uzyskiwania niepodległości przez Polskę. Dla narodu polskiego wszelkie inicjatywy, które miały na celu krzewienie polskości były bardzo ważne, a taką inicjatywą było m.in. tworzenie towarzystw śpiewaczych. Chór krzewił pieśnią słowo i kulturę polską uczestnicząc w corocznych zjazdach śpiewaczych. Pierwszym prezesem po II wojnie światowej został Augustyn Brachmański a zaraz po nim ś.p. Paweł Kowol, który pełnił tę funkcję przez 50 lat.

Od 1998 r. patronat nad chórem sprawował Urząd Miasta Wodzisławia Śl.

Obecnie zespoł tworzy pod skrzydłami ARA, czyli Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Wodzisławskim Centrum Kultury. 

Nabór  - poprzez kontakt telefoniczny 608 426 857 (Ryszard Ucher - dyrygent)