Telefon: 32 455 48 55

Godziny pracy kasy

Kasa WCK jest czynna na pół godziny przed seansami kinowymi oraz imprezami biletowanymi. Jest też czynna w czwartki od 10:00 do 12:00. Daty imprez dostępne są w zakładce REPERTUAR, daty seansów filmowych w zakładce KINO. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie: 32 4554855, 32 4552874 (wew. 25) lub przez pocztę elektroniczną: sekretariat@wck.wodzislaw.pl. Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. W kasie można płacić kartą.