Telefon: 32 455 48 55

Zróbmy sobie festiwal „Zostań idolem” - nowy projekt WCK

retro mikrofon na scenie

Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z programu rządowego Edukacja kulturalna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu Zróbmy sobie festiwal „Zostań idolem”.

W ramach tegorocznego naboru wpłynęło 1244 wniosków, z czego tylko 168 uzyskało dofinansowanie. Zróbmy sobie festiwal „Zostań idolem” to projekt aktywizujący mieszkańców dzielnic Wodzisławia Śląskiego. Opracowany cykl interdyscyplinarnych warsztatów ma na celu integrację mieszkańców i przygotowanie ich do organizacji dzielnicowych eliminacji festiwalu wokalnego „Zostań idolem”. Do udziału w warsztatach zostaną zaproszone dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy, którzy będą mogli rozwinąć swoje umiejętności wokalne, ale również te dotyczące wystąpień publicznych, planowania i realizacji działań promocyjnych oraz tworzenia elementów scenografii. Ich realizacja odbywać się będzie w wodzisławskich szkołach, które będą też miejscem eliminacji festiwalu „Zostań idolem”. Wyłonieni laureaci wezmą później udział w finałowym konkursie wokalnym, który wzorem lat poprzednich, odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury. Projekt stawia na oddolność i współpracę międzypokoleniową, motywując do zacieśnienia współpracy dzielnicowych instytucji, organizacji i liderów na potrzeby organizacji konkursu i promocji lokalnych talentów. Mieszkańcy sami zadecydują o ostatecznym kształcie i przebiegu festiwalowych eliminacji, a WCK będzie pełniło w nich rolę pomocniczą i koordynującą.

Realizacja projektu zaplanowana jest w okresie od września do grudnia br. i realizowana będzie w sześciu połączonych dzielnicach miasta. Program ministerialny wspiera projekty, w które wpisują się działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne. Jego celem jest również wzmocnienie lokalnej współpracy, której efektem będzie tworzenie spójnej oferty edukacyjnej i kulturalnej.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.