“Zobacz nas” dzięki dofinansowaniu Kina Pegaz

Blu-ray, zasilacz UPS, a także kaseton promocyjny – o te nowe sprzęty wzbogaciło się Kino Pegaz działające w Wodzisławskim Centrum Kultury dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zadanie pn. „Kino Pegaz – zobacz nas!” znalazło się w gronie dwudziestu czterech projektów z całej Polski wybranych do dofinansowania w ramach drugiej sesji Programu Operacyjnego „Rozwój kin – modernizacja kin”.

Aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, WCK postawiło na zewnętrzną formę promocji Kina Pegaz. W tym celu na elewacji budynku zainstalowano podświetlany kaseton. Na potrzeby projekcji w ramach cyklicznie prowadzonej edukacji filmowej oraz dla seansów z audiodeskrypcją zakupiony został nowy odtwarzacz blu-ray. Z kolei w celu ochrony nowego projektora cyfrowego przed skokami napięcia i zanikiem zasilania WCK zaopatrzyło się w zasilacz UPS.


- Dofinasowanie z PISF pozwala nam proponować jeszcze lepszą ofertę związaną z prowadzoną przez naszą placówkę działalnością kinową. Pozwoli też bardziej zauważyć fakt funkcjonowania kina poprzez zamontowanie kasetonu, którego wcześniej nie było - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.


W ramach dofinansowania placówka otrzymała 5750 złotych, co stanowi połowę wartości zadania. Pozostałą część wkładu własnego zapewniło WCK.