Telefon: 32 455 48 55

Zespół Pieśni i Tańca "Vladislavia"

Zespół Vladislavia podczas występu na scenie

ZPiT "Vladislavia" specjalizuje się w tańcu ludowym z różnych terenów Polski i Świata. Wielokrotnie reprezentował Polskę na wielu Międzynarodowych Festiwalach m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech, Czarnogórze, na Węgrzech, Serbii, Bułgarii i Portugalii.

Jeśli Twoje dziecko jest muzykalne, lubi tańczyć, śpiewać i występować, zajęcia Vladislavii są z pewnością dla niego. Instruktorzy uczą tu techniki tanecznej, szlifują warsztat wokalny, prowadzą ćwiczenia rytmiczne. A wszystko to w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 

W zespole działa kilka grup tanecznych i kapela. Występuje w nim dzieci i młodzież z Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Założycielem zespołu jest Wanda Bukowska, kierownikiem artystycznym jest Dominika Brzoza - Piprek, a instruktorami grup Vladislavii są: Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska, Aleksandra Krótki, Weronika Skurak oraz Kornelia Rduch. Garderobianą jest Krystyna Kubala.

ZAPISY NA SEZON 2023/2024

 • Dzieci od 3 lat, młodzież, dorośli.
 • Pierwsze zajęcia pokazowe 12 i 19 września (wtorek), godz. 16:30 – 17:15 dzieci 3-4 lata – NOWOŚĆ! zajęcia taneczne z elementami logorytmiki, 17:30 – 18:15 dzieci 5-7 lat, 18:30 – 19:15 dzieci 8-14 lat; sala baletowa nr 18.
 • Zapisy on-line poprzez strefazajec.pl od 1-30 września br.;  zapisy na Strefie Zajęć <kliknij>
 • Regularne zajęcia startują od 2 października zgodnie z grafikiem zajęć.
 • Instrukcja zapisu na strefie zajęć <kliknij>
 • Cennik zajęć <kliknij>
 • Regulamin uczestnika zajęć ARA: <kliknij>
 • Harmonogram prób:
  Gr.A (3-4 lata) - pon. 16:00 -17:00
  Gr.B (5-6 lat) - pon. 17:00 - 18:00, pi. 16:00-17:00
  Gr.C (7-12 lat) - wt. 16:00-18:00, pi. 17:00-18:30
  Gr.DORO- wt. 20:00-21:30
  Gr.E (11-17 lat) - wt. 18:00-20:00, pi. 18:30-20:00
  Gr.F (17 - 20 lat) - pi. 18:30-20:00 oraz zjazdy sobotnie (21.10, 18-19.11 wyjazd, 2.12, 13.01, 17.02, 16.03, 13.04, 11.05)
  Kapela- pi. 18:30 - 20:30

Zespół pracuje w kilku grupach podzielonych ze względu na wiek: grupa A,  grupa B, grupa C, grupa E, grupa F, grupa Doro oraz kapela. 

UWAGA!  Zarejestrowanie się na konkretne zajęcia nie jest tożsame z przyjęciem do grupy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący. Liczba miejsc na konkretne zajęcia jest ściśle określona. W większości przypadków o przyjęciu do grupy nowych członków decydować będzie kolejność zapisu. Po wykorzystaniu limitu wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia.

Działalność ZPiT "Vladislavia"

Zespół został założony 2 grudnia 1982 roku. Posiada weryfikację Krajowej Komisji Ekspertów Polskiej sekcji CIOFF i zezwolenie na prezentowanie programu artystycznego w Polsce i innych krajach świata. "Vladislavia" jest organizatorem koncertów pod nazwą "W Kręgu Przyjaciół". Była organizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez Granic".

Międzynarodowe koncerty

ZPiT "Vladislavia" otrzymał w 1998 i 1999 roku dofinansowanie z programu "Młodzież dla Europy" a w 2000 i 2001 roku z programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". W kolejnych latach współuczestniczył w realizacji programów Phare opracowanych przez WCK, mających na celu współpracę przygranicznych regionów - Śląska i Moraw.

ZPiT "Vladislavia" reprezentował Polskę na Międzynarodowych Festiwalach w Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji, we Włoszech, Jugosławii, Czarnogórze, na Węgrzech, Ukrainie, w Syrii i Turcji, Serbii, Bułgarii, Portugalii, na Słowenii i wielu innych krajach.


Repertuar artystyczny ZPiT "Vladislavia":

Z obszaru śląskiego
"Tańce, zabawy i pieśniczki, wodzisławskiego regionu"
"Tańce i zabawy regionu polskiego"
"Tańce ziemi Cieszyńskiej"


Z obszaru polskich gór
a) Beskid Śląski
"Muzyka u koliby"
"Zabawa u potoka"
Tańce i zabawy sprawnościowe górali śląskich
b) Beskid Żywiecki
Wiązanka tańców i zabaw górali żywieckich
c) Tańce i piosenki górali ze Spisza Polskiego

Z obszaru Rzeszowszczyzny
Wiązanka tańców ze Staromieścia
Tańce przeworskie

Z obszaru Krakowa
Tańce i piosenki Krakowa Wschodniego (Zabrowa i Powiśla)
Wiązanka Krakowiaków

Tańce kaszubskie

Tańce kurpiowskie

Tańce łowickie

OFERTA dla organizatorów różnego typu imprez:

a) Występy pełnospektaklowe na dużych imprezach. Dobór repertuaru i czas programu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zamawiającego.

b) Występy kameralne w składzie: ośmioosobowa kapela, dwóch gawędziarzy, ośmioosobowa grupa śpiewacza, miniatury taneczne w wykonaniu jednej pary, dwóch par i trio.

c) Program na biesiady regionalne i uroczystości rodzinne - w programie ok. 50 pieśni biesiadnych śpiewanych, wspólnie z gośćmi, przy akompaniamencie kapeli

d) Koncerty edukacyjne o kulturze regionalnej
- dla przedszkoli "Bawimy się po naszymu, czyli po Śląsku"; "Pastorałkowe odwiedziny"; "Muzyka u koliby" program góralski.
- dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - program "Kalejdoskop Śląskiego Folkloru" z prezentacją strojów 6 podregionów Śląska.
- dla szkół licealnych i policealnych - program "Krakowiacy i Górale" połączony z prezentacją filozofii po góralsku wg ks. Józefa Tischnera i humoru krakowskiego.