Zespół Pieśni i Tańca "Vladislavia"

ZPiT "Vladislavia" specjalizuje się w tańcu ludowym z różnych terenów Polski i Świata. Wielokrotnie reprezentował Polskę na wielu Międzynarodowych Festiwalach m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech, Czarnogórze, na Węgrzech, Serbii, Bułgarii i Portugalii.

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Wodzisławskiej "VLADISLAVIA"

Jeśli Twoje dziecko jest muzykalne, lubi tańczyć, śpiewać i występować, zajęcia Vladislavii są z pewnością dla niego. Instruktorzy uczą tu techniki tanecznej, szlifują warsztat wokalny, prowadzą ćwiczenia rytmiczne. A wszystko to w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 

W zespole działa kilka grup tanecznych i kapela. Występuje w nim w sumie ok 130 dzieci i młodzieży z Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Założycielem zespołu jest Wanda Bukowska, kierownikiem artystycznym jest Dominika Brzoza - Piprek, a instruktorami grup Vladislavii są: Kornelia Kuna, Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska, Mirela Tlołka oraz Henryk Mańka. Garderobianą jest Krystyna Kubala

Zajęcia odbywają sie codziennie popołudniami w Wodzisławskim Centrum Kultury w sali nr 18. Do grupy można dołączyć poprzez nabór odbywający sie rok rocznie we wrzesniu. Zespół przyjmuje dzieci od 3 roku zycia.

Grupy:

A - 3-5 lat (Mirela Tlołka, Henryk Mańka)

B - 6-7 lat (Mirela Tlołka, Henryk Mańka)

C - 8-9 lat (Mirela Tlołka, Henryk Mańka)

D - 10-11 lat (Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska, )

E - 12-13 lat (Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska)

F - 14-19 lat (Wanda Bukowska, Kornelia Kuna, Dominika Brzoza-Piprek)

M - 19 - 26 lat (Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska)

DORO - powyżej 26 lat (Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska)

 

Cena: grupy A - 2 x 100 zł, B, D, C, E, F: 100 zł + 150 zł, grupa DORO i M: 30 zł + 70 zł

Działalność ZPiT "Vladislavia"

Zespół został założony 2 grudnia 1982 roku. Posiada weryfikację Krajowej Komisji Ekspertów Polskiej sekcji CIOFF i zezwolenie na prezentowanie programu artystycznego w Polsce i innych krajach świata. "Vladislavia" jest organizatorem koncertów pod nazwą "W Kręgu Przyjaciół". Była organizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez Granic". W ciągu roku daje około trzydziestu koncertów.

Międzynarodowe koncerty

ZPiT "Vladislavia" otrzymał w 1998 i 1999 roku dofinansowanie z programu "Młodzież dla Europy" a w 2000 i 2001 roku z programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". W kolejnych latach współuczestniczył w realizacji programów Phare opracowanych przez WCK, mających na celu współpracę przygranicznych regionów - Śląska i Moraw.

ZPiT "Vladislavia" reprezentował Polskę na Międzynarodowych Festiwalach w Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji, we Włoszech, Jugosławii, Czarnogórze, na Węgrzech, Ukrainie, w Syrii i Turcji, Serbii, Bułgarii, Portugalii, na Słowenii.


Repertuar artystyczny ZPiT "Vladislavia":

Z obszaru śląskiego
"Tańce, zabawy i pieśniczki, wodzisławskiego regionu"
"Tańce i zabawy regionu polskiego"
"Tańce ziemi Cieszyńskiej"


Z obszaru polskich gór
a) Beskid Śląski
"Muzyka u koliby"
"Zabawa u potoka"
Tańce i zabawy sprawnościowe górali śląskich
b) Beskid Żywiecki
Wiązanka tańców i zabaw górali żywieckich
c) Tańce i piosenki górali ze Spisza Polskiego

Z obszaru Rzeszowszczyzny
Wiązanka tańców ze Staromieścia
Tańce przeworskie

Z obszaru Krakowa
Tańce i piosenki Krakowa Wschodniego (Zabrowa i Powiśla)
Wiązanka Krakowiaków

Tańce kaszubskie

Tańce kurpiowskie

Tańce łowickie

OFERTA dla organizatorów różnego typu imprez:

a) Występy pełnospektaklowe na dużych imprezach. Dobór repertuaru i czas programu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zamawiającego.

b) Występy kameralne w składzie: ośmioosobowa kapela, dwóch gawędziarzy, ośmioosobowa grupa śpiewacza, miniatury taneczne w wykonaniu jednej pary, dwóch par i trio.

c) Program na biesiady regionalne i uroczystości rodzinne - w programie ok. 50 pieśni biesiadnych śpiewanych, wspólnie z gośćmi, przy akompaniamencie kapeli

d) Koncerty edukacyjne o kulturze regionalnej
- dla przedszkoli "Bawimy się po naszymu, czyli po Śląsku"; "Pastorałkowe odwiedziny"; "Muzyka u koliby" program góralski.
- dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - program "Kalejdoskop Śląskiego Folkloru" z prezentacją strojów 6 podregionów Śląska.
- dla szkół licealnych i policealnych - program "Krakowiacy i Górale" połączony z prezentacją filozofii po góralsku wg ks. Józefa Tischnera i humoru krakowskiego.

 

Aby zapisać się na zajęcia należy w pierwszej kolejności przyjść na nabór. O datach naborów informujemy w sierpniu i wrześniu każdego roku na stronie www, w mediach społecznościowych, w mediach, na plakatach i ulotkach. Po zakwalifikowaniu się na zajęcia należy dokonać rejestracji uczestnika on-line za pośrednictwem portalu strefazajec.pl pod linkiem https://www.strefazajec.pl/company/Wodzislawskie-Centrum-Kultury-id51.html Instrukcji zapisu udzielają instruktorzy grup oraz sekretariat WCK 32 4554855.