Telefon: 32 455 48 55

Zespół Pieśni i Tańca "Vladislavia"

Zespół Vladislavia podczas występu na scenie

ZPiT "Vladislavia" specjalizuje się w tańcu ludowym z różnych terenów Polski i Świata. Wielokrotnie reprezentował Polskę na wielu Międzynarodowych Festiwalach m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech, Czarnogórze, na Węgrzech, Serbii, Bułgarii i Portugalii.

Jeśli Twoje dziecko jest muzykalne, lubi tańczyć, śpiewać i występować, zajęcia Vladislavii są z pewnością dla niego. Instruktorzy uczą tu techniki tanecznej, szlifują warsztat wokalny, prowadzą ćwiczenia rytmiczne. A wszystko to w przyjaznej i rodzinnej atmosferze. 

W zespole działa kilka grup tanecznych i kapela. Występuje w nim dzieci i młodzież z Wodzisławia Śląskiego i okolicznych miejscowości. Założycielem zespołu jest Wanda Bukowska, kierownikiem artystycznym jest Dominika Brzoza - Piprek, a instruktorami grup Vladislavii są: Kornelia Kuna, Dominika Brzoza-Piprek, Katarzyna Nochcińska, Natalia Mikołasek, Kornelia Rduch oraz instruktorzy zmienni. Garderobianą jest Krystyna Kubala.

ZAPISY NA SEZON 2021/2022

  • pierwsze zajęcia 5 października (wtorek), godz. 16:00, sala baletowa nr 18.
  • Zapisy online możliwe poprzez strefazajec.pl od 20-30 września Link do Strefy Zajęć (kliknij)Prosimy o wcześniejszy zapis online przed rozpoczęciem zajęć. 

Zapisy dla dzieci od 3 roku życia, przez młodzież po dorosłych do 60 roku życia.

Zespół pracuje w kilku grupach podzielonych ze względu na wiek: grupa A 1, grupa A2, grupa B, grupa C, grupa E, grupa F, grupa Doro oraz kapela. 

Harmonogram prób:
Gr.A- środy od 17:00-18:00
Gr.B - środy od 18:00- 19:00
Gr.C- wtorek od 16:00-18:00 i piątki od 16:00-17:00
Gr.DORO- wtorek 20:00-21:30
Gr.E- wtorek 18:00-20:00 i piątek od 17:00- 18:30
Gr.F- piątek od 18:30-21:00
Kapela- piątek od 18:00-20:00

 

UWAGA!  Zarejestrowanie się na konkretne zajęcia nie jest tożsame z przyjęciem do grupy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący. Liczba miejsc na konkretne zajęcia jest ściśle określona. W większości przypadków o przyjęciu do grupy nowych członków decydować będzie kolejność zapisu. Po wykorzystaniu limitu wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia.

Szczegółowe informacje odnośnie formy zapisu i terminów naboru oraz instrukcja zapisu dostępne są na stronie Wodzisławskiego Centrum Kultury www.wck.wodzislaw.pl/zajecia.

Cena: grupy A, B, C - 400 zł na sezon, grupy E, F 350 zł na seozn, grupa DORO 200 zł na sezon; płatne w 3 ratach.

Termin: zajęcia startują 5 października br. 

Zajęcia w Wodzisławskim Centrum Kultury prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi i bezpieczeństwa. Podczas nich obowiązują zasady, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej placówki: https://wck.wodzislaw-slaski.pl/procedura-bezpieczenstwa-dotyczaca-zapobiegania-i-przeciwdzialania-covid-19.

W związku z sytuacją pandemiczną związana z Covid - 19 każdy z uczestników jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - niepełnoletni uczestnik zajęć (dla rodzica)  [pdf, 57 kB]

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - [pdf, 57 kB]

 

Działalność ZPiT "Vladislavia"

Zespół został założony 2 grudnia 1982 roku. Posiada weryfikację Krajowej Komisji Ekspertów Polskiej sekcji CIOFF i zezwolenie na prezentowanie programu artystycznego w Polsce i innych krajach świata. "Vladislavia" jest organizatorem koncertów pod nazwą "W Kręgu Przyjaciół". Była organizatorem Międzynarodowego Festiwalu "Folklor bez Granic". W ciągu roku daje około trzydziestu koncertów.

Międzynarodowe koncerty

ZPiT "Vladislavia" otrzymał w 1998 i 1999 roku dofinansowanie z programu "Młodzież dla Europy" a w 2000 i 2001 roku z programu "Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży". W kolejnych latach współuczestniczył w realizacji programów Phare opracowanych przez WCK, mających na celu współpracę przygranicznych regionów - Śląska i Moraw.

ZPiT "Vladislavia" reprezentował Polskę na Międzynarodowych Festiwalach w Czechach, Słowacji, Niemczech, Francji, we Włoszech, Jugosławii, Czarnogórze, na Węgrzech, Ukrainie, w Syrii i Turcji, Serbii, Bułgarii, Portugalii, na Słowenii i wielu innych krajach.


Repertuar artystyczny ZPiT "Vladislavia":

Z obszaru śląskiego
"Tańce, zabawy i pieśniczki, wodzisławskiego regionu"
"Tańce i zabawy regionu polskiego"
"Tańce ziemi Cieszyńskiej"


Z obszaru polskich gór
a) Beskid Śląski
"Muzyka u koliby"
"Zabawa u potoka"
Tańce i zabawy sprawnościowe górali śląskich
b) Beskid Żywiecki
Wiązanka tańców i zabaw górali żywieckich
c) Tańce i piosenki górali ze Spisza Polskiego

Z obszaru Rzeszowszczyzny
Wiązanka tańców ze Staromieścia
Tańce przeworskie

Z obszaru Krakowa
Tańce i piosenki Krakowa Wschodniego (Zabrowa i Powiśla)
Wiązanka Krakowiaków

Tańce kaszubskie

Tańce kurpiowskie

Tańce łowickie

OFERTA dla organizatorów różnego typu imprez:

a) Występy pełnospektaklowe na dużych imprezach. Dobór repertuaru i czas programu uzależniony jest od indywidualnych potrzeb zamawiającego.

b) Występy kameralne w składzie: ośmioosobowa kapela, dwóch gawędziarzy, ośmioosobowa grupa śpiewacza, miniatury taneczne w wykonaniu jednej pary, dwóch par i trio.

c) Program na biesiady regionalne i uroczystości rodzinne - w programie ok. 50 pieśni biesiadnych śpiewanych, wspólnie z gośćmi, przy akompaniamencie kapeli

d) Koncerty edukacyjne o kulturze regionalnej
- dla przedszkoli "Bawimy się po naszymu, czyli po Śląsku"; "Pastorałkowe odwiedziny"; "Muzyka u koliby" program góralski.
- dla szkół podstawowych i gimnazjalnych - program "Kalejdoskop Śląskiego Folkloru" z prezentacją strojów 6 podregionów Śląska.
- dla szkół licealnych i policealnych - program "Krakowiacy i Górale" połączony z prezentacją filozofii po góralsku wg ks. Józefa Tischnera i humoru krakowskiego.