Zaczytane WCK

Wodzisławskie Centrum Kultury jako jedna z pięćdziesięciu samorządowych instytucji kultury w kraju zakwalifikowało się do udziału w projekcie „Zaczytany dom kultury 2018” Narodowego Centrum Kultury. Jego celem jest wspieranie czytelnictwa, upowszechnianie dostępności do książek naukowych i specjalistycznych oraz promowanie polskich produkcji muzycznych.

W ramach przedsięwzięcia WCK otrzymało pakiet publikacji, w skład którego wchodzi 12 pozycji książkowych, w tym dwie w języku angielskim oraz cztery wydawnictwa muzyczne. Publikacje te dostępne będą w Dziale Projektów i Animacji Kulturalnej WCK. Po zapoznaniu się z regulaminem i podpisaniu odpowiedniego rewersu, zainteresowani będą mogli wypożyczyć maksymalnie pięć publikacji na okres czterech tygodni. 

WCK zachęca nie tylko do korzystania z publikacji otrzymanych z Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu „Zaczytany dom kultury 2018”, ale również do pozostałych zbiorów będących w posiadaniu wodzisławskiej placówki. Dzięki realizowanym w ostatnich latach projektom, WCK wzbogaciło się o wiele ciekawych wydawnictw.

Od kwietnia do listopada jednostka brała udział w projekcie NCK „Zaproś nas do siebie”, który zakładał przede wszystkim czerpanie pomysłów z funkcjonowania innych ośrodków kultury oraz dzielenie się dobrymi praktykami. Z każdej takiej wizyty studyjnej jej uczestnicy przywozili ze sobą książki, nośniki audiowizualne czy publikacje. Z kolei dzięki realizacji projektu „Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej” dofinansowanego także ze środków NCK w ramach Programu „Bardzo Młoda Kultura 2016-2018”, placówka jest w posiadaniu materiałów dotyczących edukacji kulturalnej oraz wydań związanych z projektami edukacyjnymi.

W mieście działają organizacje i stowarzyszenia z sektora kultury, które mogą być potencjalnymi odbiorcami „kulturalnej biblioteczki”. Z pokaźnego zbioru skorzystać również mogą studenci nauk humanistycznych i kierunków kulturoznawczych, a także osoby piszące prace licencjackie, magisterskie, naukowe z szeroko pojętej dziedziny humanistyki, praktykanci i stażyści pragnący poszerzyć swoją wiedzę. 

- Liczymy, że dzięki możliwości skorzystania ze specjalistycznej literatury nasza instytucja przyczyni się do poszerzania wiedzy i szeroko pojętej edukacji kulturalnej. Mamy nadzieję, że dzięki otrzymanym zbiorom nasz dom kultury rozwinie swoją działalność, a także przyciągnie nowych odbiorców naszej oferty - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Publikacje otrzymane w ramach projektu Narodowego Centrum Kultury „Zaczytany dom kultury 2018”:

 1. Fotografia, kino i komputer. Aby Warburg jako teoretyk mediów. Karl Sierek
 2. IBIDEM 40. Widowisko medialne przygotowane z okazji 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Reż. Konrad Smuga
 3. Kostka Rudnika. 4 płyty CD z muzyką elektroniczną
 4. Ja nie jestem Amadeusz Mozart. Płyta CD. Leszek Długosz
 5. Polska klasa kreatywna. Katarzyna Wojnar
 6. Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Red. Jacek Żakowski
 7. Rocznik Kultury Polskiej wer. ang. Red. Tomasz Kukołowicz
 8. Bolesław Prus. „Short stories”. Tł. Bill Johnston, Janusz R. Kowalczyk
 9. Symfonia A.D. 966. Konrad Kucz
 10. Szkicownik osobisty Waldemar Świerzy. Waldemar Świerzy, Andrzej Pągowski
 11. Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski. Witold Kawecki
 12. Wirtualne ciało sztuki: ochrona i udostępnianie dzieł audiowizualnych. Elżbieta Wysocka
 13. Wojna o eter. Media elektroniczne od solidarnościowego karnawału do początków rządów solidarnościowych Sebastian. Ligarski, Grzegorz Majchrzak
 14. Zagadnienia polityki polskiej. Joachim Bartoszewicz
 15. Droga do Poznania i inne zapiski. Andrzej Horubała
 16. Franciszek Walicki we wspomnieniach Anioła Stróża. Franciszek Walicki

Regulamin wypożyczania publikacji w ramach projektu „Zaczytany dom kultury” Wodzisławskiego Centrum Kultury

1. Wypożyczanie z „Kulturalnej biblioteczki” jest bezpłatne.

2. Osoby wypożyczające publikację mają obowiązek okazać dokument potwierdzający jego tożsamość, wypełnić rewers oraz zobowiązać się podpisem                 do przestrzegania regulaminu. Za osoby niepełnoletnie rewers podpisuje jedno z rodziców lub opiekun prawny.

3. Limit wypożyczonych publikacji wynosi 5 egzemplarzy na okres czterech tygodni.

4. Osoba wypożyczająca zobowiązana jest do poszanowania zbiorów oraz do zwrócenia uwagi na ich stan przed wypożyczeniem. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zbiorów odpowiada wypożyczający, który zobowiązany jest do odkupienia danej pozycji lub uiszczenia opłaty w kwocie odpowiadającej jej aktualnej wartości rynkowej.

5. W przypadku udostępnienia przez wypożyczającego adresu poczty elektronicznej lub podania nr telefonu, WCK może wysłać przypomnienie o zbliżającym się terminie zwrotu dokumentu, jak również powiadomienie o przekroczeniu tego terminu.

6. Jeżeli wypożyczający pomimo upomnień wysłanych przez WCK odmawia zwrotu lub uiszczenia opłat, WCK będzie dochodziło swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

7. Administratorem danych osobowych jest Wodzisławskie Centrum Kultury. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do uzyskania dostępu do naszych usług. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia wypożyczenia publikacji, w celu kontaktu z wypożyczającym i przekazania mu informacji m. in. o upływającym terminie zwrotu wypożyczonych materiałów, o nieoddanych w terminie materiałach oraz w innych celach informacyjnych. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim. Wszelkie informacje dotyczące RODO dostępne są na stronie: wck.wodzislaw-slaski.pl/rodo-w-wckw

8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 09.01.2019r.