Z miłości do folkloru

Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Vladislavia” zapraszają na 38. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się w niedzielę, 27 października i uświetni ją jarmark folklorystyczny.

Na scenie WCK zaprezentują się gawędziarze, śpiewacy ludowi, grupy śpiewacze, ludowe zespoły pieśni i tańca oraz kapele ludowe i podwórkowe. Nie zabraknie także atrakcji dla miłośników ludowego rękodzieła i regionalnych przysmaków, gdyż imprezie towarzyszył będzie jarmark folklorystyczny.

- Dzięki Wodzisławskim Spotkaniom z Folklorem Wodzisław Śląski na jeden dzień stanie się regionalnym centrum tańca, muzyki i zwyczajów ludowych. Idea łączenia pokoleń poprzez pasję i miłość do folkloru pozostaje największą wartością tej organizowanej od kilkudziesięciu lat imprezy - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Ich występy oceniać będą jurorzy: prof. dr hab. Zbigniew Kadłubek - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Robert Garstka – dokumentalista zwyczajów obrzędowych z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach, Zofia Marcinek - choreograf, wykładowca folkloru śląskiego z Wrocławskiego Ośrodka Kultury oraz Aleksander Smaga - dokumentalista folkloru muzycznego z Małopolskiego Centrum Kultury w Nowym Sączu. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają nagrody pieniężne oraz statuetki. Za drugie i trzecie miejsce przewidziano nagrody rzeczowe. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody pieniężne pomysłodawczyni przeglądu, Ireny Sauer. Dla wszystkich uczestników przeglądu przygotowane zostaną pamiątkowe dyplomy.

 

Wystawcy mogą zgłaszać swój udział w jarmarku towarzyszącym imprezie.

 

RAMOWY PROGRAM*:

10:00 – 12:00 – prezentacje konkursowe
12:00 - 12:30 – przerwa
12:30 - 14:30 - prezentacje konkursowe
14:30 - 15:00 – przerwa
15:00 - 18:00 - prezentacje konkursowe
18:00 - 19:00 – występ Zespołu Śpiewaczego „Kokoszyczanki” z Wodzisławia Śląskiego (podczas obrad jury), ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

*program może ulec zmianie po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

foto: Gazeta Wodzisławska