Telefon: 32 455 48 55

Wszystko o podcastach – szkolenie w WCK

Proces tworzenia podcastu – od nagrania materiału po publikację i promocję – był tematem ostatniego szkolenia, które odbyło się w ramach projektu „Do zobaczenia w sieci”, na który Wodzisławskie Centrum Kultury pozyskało środki z programu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury.

Pracownicy WCK dowiedzieli się, jak wykorzystać potencjał i wciąż rosnącą popularność podcastów w instytucji kultury. Zapoznali się z obsługą platformy hostingowej, która w prosty sposób pozwala na założenie własnego podcastu i dystrybucję do najważniejszych aplikacji podcastowych. Dowiedzieli się także, jaki sprzęt jest niezbędny do nagrania i montażu materiału w dobrej jakości. Wszystko po to, by nabyć nowe kompetencje, pozwalające na poszerzenie i uatrakcyjnienie oferty placówki. Szkolenie poprowadziła Natalia Kościńska, autorka podcastu „Słowiańskości”.

Projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.