WCK zakończyło projekt „Zaproś nas do siebie!”

Wodzisławskie Centrum Kultury, jako jedna z dwudziestu instytucji kultury w kraju, wzięło udział w projekcie Narodowego Centrum Kultury „Zaproś nas do siebie! 2018” w ramach programu „Kadra kultury”. Jego głównym celem była nauka poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk oraz praca nad ofertą programową instytucji kultury.

Uczestnicy programu od kwietnia do listopada brali udział w wizytach studyjnych, warsztatach, webinariach i spotkaniach zespołowych. Ośmiu przedstawicieli wodzisławskiej instytucji kultury odwiedziło łącznie 40 miejsc, spędziło z innymi uczestnikami projektu 300 godzin i przejechało ponad dwa tysiące kilometrów. Wszystko po to, by podnosić swoje kompetencje w zakresie budowania oferty programowej. Ale nie tylko. Projekt dał szansę odwiedzenia innych ośrodków kultury, m.in. w Warszawie, Lublinie, Radomiu, przyjrzenia się ich organizacji pracy, poznania dobrych praktyk, czy zainspirowania się różnymi rozwiązaniami. Pracownicy WCK zwiedzali też muzea, miejsca dziedzictwa, poznawali metody pracy z lokalną społecznością, z wolontariuszami, osobami niepełnosprawnymi, a także dzielili się swoim doświadczeniem z przedstawicielami innych instytucji. Dzięki temu nabyli nowych umiejętności dotyczących budowania oferty instytucji kultury, badania potrzeb i metod pracy ze społecznością lokalną, budowania tożsamości lokalnej, czy organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem mieszkańców.

- Razem z zespołem WCK pracujemy nad jeszcze lepszą ofertą programową i staramy się współtworzyć ją razem z mieszkańcami miasta. Dzięki współpracy z Narodowym Centrum Kultury podnosimy też nasze kompetencje i korzystamy z dobrych praktyk innych placówek kultury z całego kraju - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Program szkoleniowy „Zaproś nas do siebie” to jeden z kilku projektów realizowanych przez NCK, w których uczestniczy wodzisławska placówka. W tym roku WCK zrealizowało projekt „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim” z programu „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018”. Zakończyło także przedsięwzięcie z zakresu edukacji „Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej", realizowane w ramach programu „Bardzo Młoda Kultura”. Instytucja zakwalifikowała się również do projektu „Zaczytany dom kultury 2018.”