WCK rozpoczyna współpracę z Uniwersytetem Śląskim

16 kwietnia w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyła się wizyta studyjna studentów edukacji kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, prowadzonych przez opiekunkę praktyk studenckich Jolantę Gisman-Stoch.

WCK zostało zaproszone do współpracy w ramach badań pilotażowych do międzynarodowego projektu „CAVAL – społeczne wartości kultury i sztuki w Europie” (europejski program Horizon 2020). Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń na temat profilu działalności instytucji kultury oraz prezentacji działalności kulturalno-oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych projektów zrealizowanych przez wodzisławską instytucję kultury. Uczestnicy wizyty studyjnej mogli również zapoznać się z metodami pracy zespołów funkcjonujących w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z WCK.

 

- Nasza współpraca będzie miała charakter naukowy i dydaktyczny. Jesteśmy placówką, która poza bogatą, bieżącą działalnością rozwija się również w kierunku współpracy ponadlokalnej i międzynarodowej. Jestem przekonany, że będzie ona realizowana z korzyścią dla obu stron - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

W ramach zainicjowanej współpracy z cieszyńską filią Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wodzisławskie Centrum Kultury uczestniczyło w Mobilnych Targach Kariery „Szybki Szpil”, które odbyły się 10 kwietnia na Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Biuro Karier UŚ, które wspiera studentów i absolwentów w szeroko pojętym rozwoju kariery zawodowej, a jednocześnie umożliwia pracodawcom pomoc w poszukiwaniu wykwalifikowanej kadry.

 

Wodzisławskie Centrum Kultury znalazło się w gronie dziesięciu pracodawców z terenu województwa śląskiego. Zaprezentowało profil działalności statutowej pod kątem umożliwienia realizacji praktyk studenckich, wsparcia merytorycznego czy udostępniania materiałów m.in. publikacji specjalistycznych pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Zaczytany Dom Kultury”.

 

W najbliższym czasie planuje się także podpisanie umowy o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Wodzisławskim Centrum Kultury a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Galeria