Telefon: 32 455 48 55

WCK dołączyło do akcji „Archiwum Pandemii A.D. 2020"

Wodzisławskie Centrum Kultury odpowiedziało na apel Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i przekazało z końcem lipca materiały dokumentujące przebieg swojej pracy w okresie trwania pandemii w Polsce.

Jak pandemia zmienia nasze codzienne zwyczaje, postrzeganie świata i nas samych? Jakie przeobrażenia wymusiła i w jaki sposób dostosowaliśmy się do nich? Co nas martwiło, a co cieszyło w tym trudnym czasie? Na te pytania ma odpowiedzieć akcja „Archiwum Pandemii A.D. 2020", która ma na celu pozyskanie jak największej ilości materiałów i relacji świadczących o naszym działaniu podczas walki z koronawirusem. Efektem akcji będzie wyjątkowa kolekcja dokumentacji z „czasów zarazy", stworzona przy współudziale całego społeczeństwa. I tak Wodzisławskie Centrum Kultury pod koniec lipca przekazało do Archiwum Państwowego w Katowicach dokumentację, która zawierała komplet screen shotów pochodzących z mediów społecznościowych placówki (Facebook Wodzisławskiego Centrum Kultury, Facebook Amatorskiego Ruchu Artystycznego w WCK, Facebook Kina Pegaz, Twitter WCK, Instagram WCK) oraz ze strony internetowej WCK. Do tego dołączyło numery miesięcznika „Gazeta Wodzisławska" wychodzące w okresie kwiecień-lipiec br. oraz nagrania wideo z wydarzeń, zorganizowanych w ramach akcji #siećzkulturąwdomu.

- W ostatnich miesiącach znaleźliśmy się w sytuacji bez precedensu. Koronawirus sprawił, że musieliśmy całkowicie zmienić formułę naszej działalności kulturalnej. I chociaż trudno pracuje się za zamkniętymi drzwiami i bez udziału publiczności, nasze propozycje spotkały się z dużym zanteresowaniem odbiorców. Przekazane Archiwom Państwowym materiały są świadectwem naszego zaangażoawnia w trudnym czasie pandemii i będą dostępne dla kolejnych pokoleń - informuje Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Koncert bez publiczności, transmisja na żywo w internecie.

Archiwa państwowe są instytucjami pamięci, które gromadzą, zabezpieczają i przechowują najliczniejsze świadectwa historii, a także powszechnie je udostępniają w czytelniach akt oraz on-line, m.in w serwisie szukajwarchiwach.gov.pl. Materiały gromadzone w archiwach państwowych przechowywane są wieczyście.