WCK dofinansuje ciekawe inicjatywy

Wodzisławskie Centrum Kultury spośród nadesłanych wniosków na konkurs „Inicjatywy lokalne z WCK 2019” wybrało dwa, które otrzymają dofinansowanie na ich realizację.

Pierwszą dofinansowaną inicjatywą jest projekt zgłoszony przez Wodzisławski Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego celem jest zachęcenie mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do poznawania i odkrywania miasta i jego tajemnic. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zorganizowanie gry miejskiej „Wodzi-MY po Wodzisławiu”, w której udział wezmą międzypokoleniowe grupy. Druga wybrana inicjatywa, zgłoszona przez Danutę Olejniczak-Paterek, ma za zadanie odkrywanie wokalnych i tanecznych pasji dzieci i młodzieży. Pomoże im w tym wodzisławski festiwal „Zostań idolem”.

- Razem z naszymi partnerami tworzymy przestrzeń kulturalną miasta. Inicjatywy te zaangażują wiele osób i połączą ze sobą pokolenia - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Osoby indywidualne, organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogły składać wnioski na inicjatywy od 2 do 13 września. Wybrane przedsięwzięcia, które będą realizowane od 18 września do końca listopada br., otrzymały dofinansowanie na łączną kwotę 4500 zł. Komisja powołana przez dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury dokonała oceny wniosków pod względem kryteriów określonych w regulaminie konkursu.