Wakacje z Wodzisławskim Centrum Kultury

Ruszają zapisy na akcję „Lato w mieście z WCK”. Wodzisławska placówka kultury jak zwykle przygotowała atrakcyjny program dla dzieci.

Wakacje z Wodzisławskim Centrum Kultury będą pełne atrakcji. Lipiec obfitował będzie w ciekawe zajęcia rozwijające kreatywność, wyobraźnię i zdolności manualne. Nie zabraknie warsztatów plastycznych i recyklingowych, projekcji filmowych, a także zajęć ruchowych. Dzieciaki dowiedzą się, w jaki sposób wykorzystać surowce wtórne, będą eksperymentować z fotografią oraz stworzą niepowtarzalne dzieła. Z kolei sierpniowe, piątkowe przedpołudnia młodzi widzowie spędzą przed dużym ekranem z bohaterami bajek i filmów w Kinie Pegaz.

W zajęciach przygotowanych przez WCK mogą wziąć udział dzieci w wieku od sześciu do dwunastu lat, natomiast udział w seansach wakacyjnego Kina Pegaz nie wiąże się z ograniczeniami wiekowymi. Na „Akcję lato w mieście z WCK” obowiązują zapisy. Można ich dokonywać osobiście w Wodzisławskim Centrum Kultury lub telefonicznie pod numerem: 32 455 48 55. Koszt uczestnictwa to 5 zł w przypadku zajęć warsztatowych. Bilet na projekcje w ramach wakacyjnego Kina Pegaz kosztuje 8 zł. Warunkiem uczestnictwa w akcji „Lato w mieście z WCK” jest zapisanie się na zajęcia oraz zapoznanie się z regulaminem, a także wypełnienie i podpisanie oświadczenia i zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w akcji oraz uiszczenie opłaty za zajęcia zgodnie z programem zajęć „Lato w mieście z WCK”.

 

UWAGA!

-  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie „Lato w Mieście”.

-  Na zajęcia obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność  zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub osobiście w sekretariacie WCK, tel. 32 455 48 55.

-  Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do odebrania dziecka bezpośrednio po zajęciach lub złożenia pisemnego oświadczenia o samodzielnym powrocie uczestnika do domu, a także podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz telefonów kontaktowych.

-  Płatność za zajęcia powinna być dokonana osobiście w kasie WCK lub przelewem na konto WCK najpóźniej na 7 dni kalendarzowych przed dniem organizacji zajęć.

Regulamin uczestnictwa