W WCK wyłonią wokalne talenty

Lubisz śpiewać? Twoim atutem jest piękny głos? Zgłoś się do udziału w Wodzisławskim Festiwalu Wokalnym „Zostań idolem”. Wydarzenie, które odbędzie się 29 listopada br. o 17:00 w WCK jest pokłosiem konkursu „Inicjatywy lokalne z WCK”, a pomysłodawczynią imprezy jest Danuta Olejniczak-Paterek.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wodzisławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których oceniać będzie trzyosobowe jury złożone z doświadczonych muzyków i pedagogów.

Organizacja festiwalu wokalnego ma na celu wyłonienie uzdolnionych wokalistek i wokalistów, odkrywanie talentów i osobowości scenicznych oraz rozwijanie wokalnych umiejętności.

- To kolejna inicjatywa lokalna, którą organizujemy wraz z mieszkańcami miasta, przeznaczając również środki finansowe - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Konkurs zostanie zorganizowany z podziałem na trzy kategorie wiekowe. Do dwóch pierwszych mogą zgłaszać się uczniowie szkół podstawowych klas I-IV i V-VIII. W trzeciej kategorii startować będą uczniowie szkół ponadpodstawowych. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy, a w każdej z kategorii przyznane zostaną nagrody dla laureatów trzech pierwszych miejsc.

Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest przesłanie poprawnie wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres: a.kozielska@wck.wodzislaw.pl lub dostarczenie jej osobiście lub drogą pocztową na adres Wodzisławskiego Centrum Kultury, ul. ks. płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śl. do 31.10.2019 r. (decyduje data wpływu).

Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Informacji na temat imprezy udzielają pracownicy Działu Projektów i Animacji Kulturalnej WCK tel.: 32 455 48 55 oraz Danuta Olejniczak-Paterek tel. 792 027 627.

Dokumenty do pobrania:

- REGULAMIN (TUTAJ)

- KARTA ZGŁOSZENIOWA (TUTAJ)