Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Tydzień Kultury Żydowskiej Impreza organizowana przez Muzeum Miejskie i Stowarzyszenie „Jerusza-Dziedzictwo” z Wodzisławia Śląskiego – organizację, która została powołana po to, by podtrzymywać pamięć o przedwojennej lokalnej społeczności żydowskiej.

WCK także stara się mieć wkład w tę inicjatywę. Wierzymy bowiem, że wszelkie próby oswojenia się z kulturą odmienną i „mniejszą” ma znaczenie w edukacji międzykulturowej mieszkańców miasta. „Tydzień Kultury Żydowskiej” to czas pełen koncertów, spektakli, spotkań, wykładów, warsztatów, projekcji filmowych i wystaw. Więcej informacji u członków Stowarzyszenia Jerusza - Dziedzictwo oraz na stronie: www.jerusza.org.pl.

Kontakt ze stowarzyszeniem: jerusza@wp.pl.