Uniwersytet Śląski nowym partnerem WCK

Wodzisławskie Centrum Kultury podpisało umowę o współpracy naukowo-dydaktycznej z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. To pierwsza umowa tego typu zawarta pomiędzy wodzisławską placówką kultury i państwową jednostką szczebla uniwersyteckiego.

W ramach porozumienia pracownicy obu instytucji będą brali udział m.in. w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez WCK i UŚ. Ponadto, studenci animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej raz w roku uczestniczyć będą w wizycie studyjnej w WCK, a także będą mieli możliwość realizowania praktyk zawodowych w wodzisławskiej instytucji. Z kolei WCK uczestniczyć będzie w akcjach promocyjnych i wydarzeniach organizowanych przez organizacje studenckie uniwersytetu. To tylko kilka przykładów obopólnych korzyści, jakie niesie ze sobą podpisanie umowy.

 

WCK miało już okazję podejmować działania z nowym partnerem. 10 kwietnia br. wodzisławska placówka uczestniczyła w Mobilnych Targach Kariery „Szybki Szpil”, które odbyły się na Kampusie Cieszyńskim Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ich celem było wspieranie studentów i absolwentów w szeroko pojętym rozwoju kariery zawodowej, a także umożliwienie pracodawcom poszukiwania wykwalifikowanej kadry. WCK, które znalazło się w gronie dziesięciu pracodawców z terenu województwa śląskiego, zaprezentowało profil działalności statutowej pod kątem umożliwienia realizacji praktyk studenckich, wsparcia merytorycznego czy udostępniania materiałów m.in. publikacji specjalistycznych pozyskanych z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Zaczytany Dom Kultury”.

 

Z kolei 16 kwietnia br. w WCK odbyła się wizyta studyjna studentów edukacji kulturalnej Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie. Spotkanie było okazją do wymiany spostrzeżeń na temat profilu działalności instytucji kultury oraz prezentacji działalności kulturalno-oświatowej, ze szczególnym uwzględnieniem najciekawszych projektów zrealizowanych przez wodzisławską instytucję kultury. Uczestnicy wizyty studyjnej mogli również zapoznać się z metodami pracy zespołów funkcjonujących w ramach Amatorskiego Ruchu Artystycznego z WCK.

 

- Nawiązując oficjalną współpracę, nasza placówka została też zaproszona do współpracy w ramach badań pilotażowych w międzynarodowym projekcie „CAVAL – społeczne wartości kultury i sztuki w Europie”. To przedsięwzięcie z zakresu badań naukowych i innowacji, które ma być realizowane w ramach unijnego programu "Horizon 2020" - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.