Telefon: 32 455 48 55

Teatralna przestrzeń dla osób z niepełnosprawnościami w WCK

Zbliża się ósma edycja Przeglądu Teatrów Osób Niepełnosprawnych „Para buch, teatr w ruch”. 30 października w Wodzisławskim Centrum Kultury spotkają się ludzie kochający teatr, pragnący zaprezentować swój artystyczny dorobek, a także dzielić się pasją z innymi. Stworzona w placówce teatralna przestrzeń sprzyjać będzie nabywaniu nowych kompetencji, a także podpatrywaniu warsztatu innych artystów.

Co roku w przeglądzie biorą udział zespoły teatralne działające przy specjalnych ośrodkach wsparcia, szkołach, domach kultury, przy warsztatach terapii zajęciowej, czy innych podmiotach zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi i upośledzonymi umysłowo. Ich prezentacje oceniać będzie jury w składzie: Izabela Karwot, Jan Chmiel oraz Marek Grzebyk. W programie prócz prezentacji konkursowych przewidziano warsztaty artystyczne i animacje. Zaplanowane działania wychodzą naprzeciw różnorodnym potrzebom osób niepełnosprawnych, jak zabawa, aktywność, twórcza ekspresja, współdziałanie w zespole czy sukces i uznanie. To dowód na to, że scena nie ma barier, a teatr niejedno ma imię.

-  Z roku na rok impreza ta cieszy się niegasnącym zainteresowaniem. Jej wartością podstawową jest otwarcie się na drugiego człowieka poprzez teatr oraz tworzenie wydarzeń kulturalnych wraz z osobami o różnych niepełnosprawnościach - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

 

HARMONOGRAM WYSTĘPÓW

(pobierz)