Telefon: 32 455 48 55

Teatr Tańca Memento

Tancerze Memento podczas występu

Grupa specjalizuje się w tańcu taniec współczesny, experimental z elementami street dance. Teatr Tańca Memento przygotowuje spektakle taneczne w różnych stylach tanecznych.

Teatr Tańca Memento prowadzi Małgorzata Karwot oraz Mateusz Soboszek. Grupa pracuje podczas zajęć teatralno-tanecznych, które odbywają się w Wodzisławskim Centrum Kultury oraz w sali gimnastycznej w SP1 na ulicy Wałowej w Wodzisławiu Śląskim. Zajęcia wzbogacone są dodatkowo w treningi akrobatyki.  Treningi są realizowane w 3 grupach: dzieci, juniorzy, seniorzy. 
Zespół ma na swoim koncie wiele prestiżowych nagród z zawodów o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim.  Finałem każdego sezonu artystycznego jest przygotowywany przez każdą z grup spektakl taneczny oparty o autorski scenariusz zespołu. W przedstawienia teatr porusza ważne dla danej grupy wiekowej temat społeczny. 

 Teatr Tańca Memento zrealizował następujące spektakle: "Oto człowiek", "Kim jesteś?", "Społeczność lalek", Jesteśmy tacy sami", "Sieć",  "Wolni niewolni", "Kontrasty", "Wojownik światła", "Calineczka", "Dziecko lasu", "Przebudzenie", "Mały i duży książe", "Machina", "Szepty", "Dialog", "Sekrety morza", "Wyimaginowany świat", "W krainie melodii", "Flow".  

 

UWAGA! Zapisy na zajęcia odbywają się bezpośrednio u instruktora zajęć w wyznaczonym dniu i godzinie. Następnie po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu do grupy należy zarejestrować się w bazie uczestników za pośrednictwem portalu Strefa Zajęć. Szczegółowa instrukcja zapisu znajduje się na stronie intranetowej WCK <tutaj>. 

Szczegółowe informacje na temat zajęć można uzyskać w Dziale Amatorskiego Ruchu Artystycznego WCK pod numerem telefonu 32 4554855 (wew. 27) lub e-mail: ara@wck.wodzislaw.pl. 

Dzieci niepełnoletnie na spotkanie naborowe przychodzą z rodzicem / opiekunem prawnym. 

ZAPISY NA SEZON 2021/2022 - 13 września (poniedziałek), sala klubowa

  • 17:00 – dzieci 6-10 lat,
  • 18:00 – dzieci 11-15 lat,
  • 19:00 – młodzież 16 + lat

Zapisy poprzez portal Strefa Zajęć (kliknij link)

Na zajęciach należy mieć zmienny strój sportowy oraz wygodne obuwie sportowe. 

  • Cena: 500 zł za sezon płatne w 3 ratach
  • Harmonogram zajęć - podaje instruktor zajęć po naborze

UWAGA!  Zarejestrowanie się na konkretne zajęcia nie jest tożsame z przyjęciem do grupy. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmuje instruktor prowadzący. Liczba miejsc na konkretne zajęcia jest ściśle określona. W większości przypadków o przyjęciu do grupy nowych członków decydować będzie kolejność zapisu. Po wykorzystaniu limitu wolnych miejsc nie będzie możliwości zapisania się na zajęcia.

Szczegółowe informacje odnośnie formy zapisu i terminów naboru oraz instrukcja zapisu dostępne są na stronie Wodzisławskiego Centrum Kultury www.wck.wodzislaw.pl/zajecia.

Zajęcia w Wodzisławskim Centrum Kultury prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi i bezpieczeństwa. Podczas nich obowiązują zasady, z którymi można zapoznać się na stronie internetowej placówki: https://wck.wodzislaw-slaski.pl/procedura-bezpieczenstwa-dotyczaca-zapobiegania-i-przeciwdzialania-covid-19.

W związku z sytuacją pandemiczną związana z Covid - 19 każdy z uczestników jest zobowiązany do przedłożenia instruktorowi oświadczenia o stanie zdrowia

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - niepełnoletni uczestnik zajęć (dla rodzica)  [pdf, 57 kB]

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka - pełnoletni uczestnik zajęć [pdf, 57 kB]