Telefon: 32 455 48 55

Strefa Zajęć - internetowy system zarządzania zajęciami

Wodzisławskie Centrum Kultury wprowadziło internetowy system zarządzania zajęciami "Strefa Zajęć". Tym samym Amatorski Ruch Artystyczny w placówce rozwija się nie tylko pod względem ilości, jakości i różnorodności zajęć, ale również pod względem organizacyjnym.

WCK zrezygnowało z dotychczasowych papierowych dzienników czy kart członkowskich uczestników zajęć. Korzysta z modułu internetowego, dzięki któremu każdy rodzic / uczestnik zajęć ma bezpośredni wgląd do informacji na temat swoich płatności za zajęcia, obecności czy informacji na temat zmian w harmonogramie. Ponadto, każdy  będzie korzystał z elektronicznego dziennika, do którego podgląd będą mieli rodzice logując się przy użyciu swojego adresu mailowego.

- Idziemy z duchem czasu. To spore udogodnienie dla uczestników naszych zajęć i ich rodziców. Każdy z nich po internetowej rejestracji móże na bieżąco kontrolować stan obecności, płatności czy innych informacji organizacyjnych, przekazywanych za pośrednictwem intuicyjnego w obsłudze systemu. Wystarczy do tego zwyczajnie komputer, tablet czy smartfon z dostępem do internetu – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Zapisy uczestników zajęć również odbywają się on-line. Po zakwalifikowaniu uczestnika na naborze w Wodzisławskim Centrum Kultury, rodzic / osoba pełnoletnia zostanie poinstruowany, jak  poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny. Poprawna rejestracja będzie warunkiem przyjęcia do zespołu / koła.
Instruktorzy mogą również generować i rozsyłać za pomocą poczty e-mail przypomnienia o terminach płatności czy innych powiadomień zgodnie z potrzebami ośrodka kultury, np. informacji o odwołaniu zajęć.


System "Strefa Zajęć" jest prosty i intuicyjny w obsłudze i nie powinien przysporzyć nikomu problemów. Korzystają z niego domy kultury w całej Polsce. Adres internetowy, gdzie należy się zarejestrować, a później logować na swoje konto uczestnika zajęć ARA to www.strefazajec.pl.