Stawiają na międzynarodową współpracę kulturalną

Wodzisławskie Centrum Kultury i Teatr „L’IMPRIMERIE” z francuskiego Rive de Gier 10 kwietnia zawarły umowę o współpracy kulturalnej. Podpisanie dokumentu miało miejsce w Urzędzie Miasta Wodzisławia Śląskiego, w obecności prezydenta miasta Mieczysława Kiecy.

- Trudno wyobrazić sobie piękniejsze partnerstwo niż to, które rozpoczyna się od kultury. To twórcza wymiana na przyszłość, w dzisiejszej Europie potrzeba dialogu i wspólnej myśli. Jesteśmy dumni, że możemy być świadkami tego porozumienia – mówił prezydent miasta Mieczysław Kieca.

Głównymi założeniami umowy są umocnienie i wspieranie przyjacielskich kontaktów, a także owocna współpraca opierająca się na wymianie doświadczeń artystycznych. Zaangażowanie obu stron pozwoli zainteresowanym poznać zarówno wartości śląskiej kultury i tradycji, jak i zaznajomić się z najważniejszymi, najciekawszymi aspektami kultury Francji. Sprzyjać temu mają wymiany artystów, zespołów artystycznych, grup teatralnych, a także współdziałanie rożnych stowarzyszeń i organizacji społecznych.

- Jestem dyrektorem teatru małego, ale bardzo aktywnego. Chętnie podejmujemy współpracę z innymi grupami. Już wymieniamy doświadczenia z Czechami, ze Słowakami, czy Włochami. Cieszymy się, że pojawiła się szansa na współpracę z Polską. Marzenia się spełniają – mówił Roland Comte z Teatr „L’IMPRIMERIE”. Goście z Francji mieli sposobność do tego, by m.in. zapoznać się z ofertą i działalnością Wodzisławskiego Centrum Kultury. - Myśląc o formie współpracy, mamy na względzie przede wszystkim rozwój społeczności lokalnej - akcentował Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Pierwsze kroki już w tym kierunku poczyniono, gdyż reprezentanci teatru z francuskiego Rive de Gier mieli okazję zapoznać się z wodzisławskim zespołem „Kokoszyczanki”. Być może jest to wstęp do owocnej współpracy.