Spektakl w podzięce za zaangażowanie

Od lat wspierają, angażują się i pomagają tym, którzy na to w szczególny sposób zasługują. 30 września przyszła pora, by im się za to odwdzięczyć.

Z takiego założenia wyszli przedstawiciele Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” oraz Wodzisławskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży, którzy darczyńcom i przyjaciołom, angażującym się w ich działalność od lat, zafundowali artystyczną ucztę. Na deskach Wodzisławskiego Centrum Kultury, które było współorganizatorem tego wydarzenia, wystąpili artyści z Teatru Tańca Memento i wzruszyli widzów swym „Dialogiem”. Spektakl nagrodzono gromkimi brawami.

- Dziękujemy za nieocenioną pomoc wszystkim, którzy mają na uwadze dobro dzieci i młodzież. Wiele osób chce pomagać, chce wspierać nasze działania, odczuwam to bardzo często. Szczególnie dziękuję naszym wolontariuszom, którzy rokrocznie angażują się w kwestę na cmentarzach. W poprzednim roku było ich ponad 1100. Ich działanie w każdym roku jest możliwe także dzięki pracy pedagogów, nauczycieli szkół powiatu wodzisławskiego - mówiła Wiesława Kiermaszek-Lamla, prezes zarządu Fundacji. - Zachęcam też do oddawania jednego procenta na nasze działania i zapewniam, że każdy datek zostanie właściwie spożytkowany - akcentowała.

- Cieszę się, że również my przez współorganizację wydarzenia mogliśmy dołożyć naszą małą cegiełkę do do budowania tego wielkiego dzieła, jakim jest działalność fundacji - dodaje Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Fundacja „Wspólnota Dobrej Woli” skupia osoby o szczególnej wrażliwości. Nie są to postaci przypadkowe, a tylko te, które potrafią działać dla innych z potrzeby serca – tylko tyle i aż tak wiele. Inicjatywa powołania Fundacji „Wspólnota Dobrej Woli” powstała w 1992 roku. Tworzyli ją księża Dekanatu Wodzisławskiego i Pszowskiego oraz władze miasta Wodzisławia Śląskiego. Jej celem było niesienie pomocy dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej, w czym pomóc miała budowa ośrodka rehabilitacji. Złożyła się na to praca konkretnych osób, w gronie których znaleźli się: ks. prałat Alfred Wloka, ks. Kazimierz Kopeć, Lech Litwora, Wiesława Kiermaszek-Lamla oraz śp. księża: Antoni Stych, Bolesław Kopiec, Gerard Wengierek i pastor Marcin Lukas. Ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych rozpoczął swą działalność pięć lat później. Wybór lokum padł na budynek zlikwidowanego żłobka, który obecnie stanowi tylko jeden z segmentów WORiT-u. Dzięki wytężonej pracy i mobilizacji dziś WORiT służy wsparciem dla młodych mieszkańców powiatu i tym spoza jego granic. Ośrodek, zarówno dawniej, jak i teraz może pochwalić się wykwalifikowaną kadrą. Osoby w nim pracujące, poza wiedzą i umiejętnościami, posiadają cechę najważniejszą, jaką jest pozytywny i przyjazny stosunek do małych pacjentów.

Galeria