Regulamin udziału w seansach Kina Pegaz oraz w innych wydarzeniach artystycznych w Wodzisławskim Centrum Kultury w trakcie pandemii COVID-19 w Polsce

Przed przystąpieniem do zakupu biletu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup biletu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.