Regulamin rezerwacji i sprzedaży biletów

Przed przystąpieniem do zakupu lub rezerwacji biletu należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Zakup lub rezerwacja biletu jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.