Telefon: 32 455 48 55

Radlin II z kulturalną inicjatywą

W wodzisławskiej dzielnicy Radlin II od 5 września rozpoczyna się realizacja dwóch oddolnych inicjatyw, wyłonionych w konkursie w ramach projektu „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim”, na który Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

Pierwszy z nich, zatytułowany „Dzieci mają korzenie - opowiedz mi o nich”, to cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w wieku szkolnym i ich opiekunów, które odbywać się będą w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3. Ich uczestnicy, poza zdobyciem podstawowej wiedzy o sztuce fotografowania, będą mieli okazję do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, wspomnień, a także poznania historii dzielnicy i jej mieszkańców. Do przeprowadzenia zajęć zostaną wykorzystane również stare fotografie, będące punktem odniesienia dla współczesnego obrazu rzeczywistości. Wspólnie spędzony czas będzie doskonałą okazją do budowania relacji międzypokoleniowych, poznania przez młode pokolenie historii swoich przodków i miejsc. Zwieńczeniem warsztatów będzie wystawa fotografii, na którą organizatorzy zapraszają 14 listopada do ZSP nr 3.

Druga inicjatywa „Baw się z nami seniorami – wspólnie odkryjmy dziecięce zabawy naszych babć i dziadków”, to międzypokoleniowy projekt, który także odbędzie się w ZSP nr 3. Dziadkowie i babcie będą mieli okazję aktywnie spędzić czas na zabawach i grach, które były nieodłącznym elementem ich dzieciństwa i zaprezentować je młodemu pokoleniu. Projekt, którego finał odbędzie się 14 listopada w ZSP nr 3, ma na celu łączyć pokolenia mieszkańców, pielęgnować tradycje oraz uświadomić najmłodszym, że do dobrej zabawy nie potrzeba smartfonów, komputerów czy konsoli.

- Razem z mieszkańcami wodzisławskich dzielnic staramy się budować ofertę kulturalną miasta, na którą pozyskaliśmy dodatkowe środki z Narodowego Centrum Kultury - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Spotkania w ramach obu projektów odbywać się będą w następujących terminach: 5, 17, 19, 24, 26 września oraz 1, 8, 15, 24 października o godz. 15.30. Informacji na temat projektów udzielają ich koordynatorki: Antonina Godziek tel. 500095557 i Adriana Kozielska tel. 666339920.