Telefon: 32 455 48 55

Premierowe kino Pegaz

Wodzisławskie Centrum Kultury otrzymało dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego do Kina „Pegaz”. Dzięki dotacji w placówce uruchomione zostanie kino premierowe.

Zadanie pn. „Cyfrowe Kino Pegaz w Wodzisławskim Centrum Kultury” znalazło się w gronie piętnastu projektów wybranych do dofinansowania w ramach pierwszej sesji Programu Operacyjnego "Rozwój kin – cyfryzacja kin". Zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego pozwoli na uruchomienie kina premierowego w jakości 3D oraz umożliwi skorzystanie z szerokiej oferty wartościowych filmów polskich, europejskich i kinematografii światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku kina polskiego. W ramach dofinansowania placówka otrzyma ponad 121 tysięcy złotych, co stanowi połowę wartości sprzętu projekcyjnego. Pozostałą część wkładu własnego zapewni Miasto Wodzisław Śląski i Wodzisławskie Centrum Kultury.

Uruchomienie kina premierowego będzie konsekwencją prowadzonych od kilku lat działań zmierzających do poprawy jakości świadczonych przez WCK usług i wzbogacenia oferty programowej. Jest też wyjściem w stronę mieszkańców, którzy oczekują premier kinowych w mieście. Po remoncie sali widowiskowej z wymianą foteli, zakupie nowoczesnego ekranu kinowego i innych pracach modernizacyjnych, przyszedł czas na zakup cyfrowego sprzętu projekcyjnego. Jest duża szansa, że jeszcze w tym roku na ekranie WCK obejrzymy pierwsze premiery filmowe.

- Kino premierowe stanowi oczekiwany krok w rozwoju naszej oferty kulturalnej. Dziękuję prezydentowi Mieczysławowi Kiecy i wodzisławskiej radzie miejskiej za podęcie dobrych decyzji w kierunku rozwoju kina w mieście - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Dzięki zakupowi nowoczesnego sprzętu możliwe będzie jeszcze bardziej efektywne upowszechnianie kultury filmowej, w szczególności poprzez prezentowanie filmów o wysokich walorach artystycznych oraz podejmowanie działalności edukacyjnej, adresowanej do młodej widowni kinowej. Warto podkreślić, iż w trosce o podniesienie jakości świadczonych usług w latach 2016 i 2017 WCK dokonało remontu sali kinowej wraz z wymianą foteli oraz zakupem nowego ekranu kinowego dofinansowanego z dotacji PISF.