Telefon: 32 455 48 55

Powiatowy konkurs fotograficzny

Powiat wodzisławski to naprawdę wyjątkowe miejsce. Jednak żeby się o tym przekonać czasami trzeba na niego spojrzeć z nieco innej perspektywy. My proponujemy spojrzenie przez fotograficzny obiektyw. Zapraszamy Was do udziału w konkursie, w którym możecie zatrzymać w kadrze piękne krajobrazy, niepowtarzalną przyrodę czy unikalne zabytki.

Oczywiście mamy dla Was atrakcyjne nagrody, pieniężne i rzeczowe, ale chcemy też żeby wybrane prace z tego konkursu stały się swego rodzaju ambasadorami naszego regionu, były prezentowane na wystawach, umieszczane w publikacjach i materiałach ukazujących piękno ziemi wodzisławskiej. Słowem, chcemy żebyście razem z nami wspólnie promowali nasz piękny powiat!
Jak zapisano w regulaminie konkursu, jego celem jest lepsze poznanie powiatu wodzisławskiego - jego walorów przyrodniczych, krajobrazowych, w tym architektury mieszkalno-gospodarczej, przemysłowej lub sakralnej, walorów turystycznych, zabytków poprzez wyłonienie najciekawszych fotografii wykonanych w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujących najwyższą jakość estetyczną, techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną, wywołująca pozytywne skojarzenie z powiatem wodzisławskim.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do pełnoletnich mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

Tematyka konkursu:

  • KRAJOBRAZ - PRZYRODA
  • KRAJOBRAZ - ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
  • KRAJOBRAZ - KULTURA I TRADYCJA REGIONU

Uczestnik musi złożyć 3 fotografie, po jednej z każdej powyższej tematyki, własnego autorstwa (nie starsze niż dwa lata).
Zgłoszenie oraz zdjęcia należy przesłać na adres konkurs@powiatwodzislawski.pl do 30 kwietnia 2022 roku. Wiadomość, zatytułowana FOTO 2022, musi zawierać: skan/zdjęcie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz 3 fotografie, zgodnie z zapisami Regulaminu.

Dla autorów najciekawszych zdjęć przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe:
I miejsce – nagroda pieniężna 1500 zł oraz nagroda rzeczowa
II miejsce – nagroda pieniężna 1000 zł oraz nagroda rzeczowa
III miejsce – nagroda pieniężna 500 zł oraz nagroda rzeczowa
Wyróżnienia – nagroda rzeczowa

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia na www.powiatwodzislawski.pl