Telefon: 32 455 48 55

PoGRYwamy sobie w WCK

grupa ludzi idąca drogą trzymająca telefony

W Wodzisławskim Centrum Kultury realizacja projektu „Do zobaczenia w sieci” trwa w najlepsze, a ostatnio nawet bardzo intensywnie. Niedawno zakończyliśmy cykl czterodniowego szkolenia, podczas którego uczyliśmy się programować gry w aplikacji mobilnej Action Track. Rezultaty naszej pracy można będzie zobaczyć już w lipcu podczas „Akcji lato z WCK”. Szczegółów nie chcemy na razie zdradzać, ale gra zapowiada się naprawdę kosmicznie.

Szkolenie obejmowało omówienie modułów kreatora i jego technicznych aspektów, pisanie scenariuszy gier, tworzenie zadań do gry, a także kwestie dotyczące promocji, regulaminów i RODO. Nie zabrakło także samych rozgrywek. W celu zapoznania się z aplikacją pracownicy WCK wyszli na ulice miasta i grali w przykładowe, a także samodzielnie stworzone gry. Wszystko po to, by z całą odpowiedzialnością móc stworzyć coś ekstra dla naszych małych i dużych odbiorców.

Przypominamy, że WCK jest beneficjentem projektu Konwersja Cyfrowa Domów Kultury finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na realizację projektu „Do zobaczenia w sieci” placówka pozyskała ponad 160 tys. zł.