O nauce przez teatr w WCK

15 kwietnia w Wodzisławskim Centrum Kultury odbyły się bezpłatne warsztaty „Jak wykorzystać pedagogikę teatru w praktyce szkolnej i przedszkolnej?”, których współorganizatorem wraz z WCK był Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Wzięli w nich udział nauczyciele i instruktorzy teatralni placówek przedszkolnych, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Spotkanie miało na celu poznanie metod pedagogiczno-teatralnych w ramach doświadczenia warsztatowego, a tym samym narzędzi udostępnionych na portalu „Teatroteka Szkolna”. Uczestnicy, pod okiem prowadzącej warsztaty Aleksandry Drzazgi, dowiedzieli się, w jaki sposób pedagogika teatru może być przydatna w działaniu szkolnym na lekcji lub na zajęciach pozalekcyjnych. Zarówno część teoretyczna, jak i praktyczna służyła ukazaniu metod aktywizujących, pobudzających uczniów, a jednocześnie realizujących zagadnienia z podstawy programowej. Uczestnicy pracując z utworem poetyckim Stanisława Grochowiaka przekonali się, że zaproponowane przez Instytut metody pozwalają rozwinąć kompetencje społeczne uczniów, takie jak umiejętność pracy w grupie, kreatywność, autoprezentacja i umiejętność krytycznego podejścia do informacji.

 

- Rozwijając naszą ofertę, kierujemy ją także w stronę nauczycieli, którzy w swojej pracy wykorzystują edukację kulturalną - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Cześć materiałów zamieszczonych na stronie www.teatrotekaszkolna.pl można wykorzystać na lekcjach, ale wiele z nich może służyć jako inspiracja do pracy pozalekcyjnej – na zajęciach teatralnych. Można korzystać z materiałów jako gotowych konspektów zajęć, ale można je też przystosowywać według własnych potrzeb.

 

Galeria