Telefon: 32 455 48 55

„Mocni razem” – pierwsze działanie za nami

Projektowanie wspólnej oferty oraz określenie potrzeb i oczekiwań nauczycieli z placówek oświatowych w Wodzisławiu Śląskim w kontekście oferty edukacji kulturowej - to zagadnienia poruszane na spotkaniu w Wodzisławskim Centrum Kultury, które odbyło się 30 sierpnia w ramach projektu „Mocni razem - nowe oblicze edukacji kulturowej”.

Podczas spotkania obecni byli edukatorzy i koordynatorzy z miejskich placówek oświatowych ds. współpracy z WCK oraz Maciej Zygmunt i Łukasz Dziuba - przedstawiciele Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach. Wspólnie zastanawiali się nad wypracowaniem zakresu działań artystycznych i stworzeniem oferty edukacyjnej zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

- Naszym zadaniem jest wspieranie lokalnych partnerstw nauczycieli i animatorów na rzecz edukacji kulturowej dzieci i młodzieży. Operatorkultury.pl to platforma wymiany wiedzy i praktyk łączących potencjały środowiska oświatowego i kultury . Pamiętajmy - działamy dla dobra tego samego odbiorcy. W Wodzisławiu Śląskim wspólnie pracowaliśmy nad ofertą edukacji kulturowej realizowanej pomostowo przez centrum kultury i szkoły – mówi Maciej Zygmunt z Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach.

Kolejnym działaniem w ramach projektu będą wrześniowe warsztaty, których tematem będą metody pracy z dzieckiem przy przygotowaniu występów estradowych (dykcja, praca z mikrofonem, obycie sceniczne) i projektowanie oferty kulturowej dla różnych grup wiekowych.

Projekt ma na celu wypracowanie nowych form współpracy między placówkami edukacyjnymi i WCK, przyczynić się do wytworzenia płaszczyzny jeszcze lepszej komunikacji, dzięki której możliwe będzie wypracowanie zakresu działań artystycznych.

Projekt „Mocni razem” realizowany jest przez WCK w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” z Rybnika. Inicjatywa otrzymała wsparcie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w konkursie „Program Dotacyjny” w projekcie „operatorkultury.pl”. Projekt dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury z programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018. Koordynatorem projektu z ramienia WCK jest Izabela Sobota z Działu Projektów i Animacji Kulturalnej.

- Razem z wodzisławskimi nauczycielami i animatorami oraz partnerami projektu staramy się znaleźć jeszcze lepszą płaszczyznę współpracy. Naszym celem jest jak najlepsza oferta edukacji kulturalnej, kierowana dla osób w różnym wieku – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.