„Mocni razem” – konferencja podsumowująca projekt

We wtorek 23 października o 10:00 w Wodzisławskim Centrum Kultury odbędzie się konferencja podsumowująca pięciomiesięczne działania w ramach projektu „Mocni razem – nowe oblicze edukacji kulturowej”, który realizowany jest przez WCK w partnerstwie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego oraz Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” z Rybnika.

Inicjatywa otrzymała wsparcie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach w konkursie „Program Dotacyjny” w projekcie „operatorkultury.pl”. Projekt dofinansowano z Narodowego Centrum Kultury z programu Bardzo Młoda Kultura 2016 - 2018.

Wydarzenie skierowane jest do lokalnych edukatorów, którzy prowadzą grupy zainteresowań w ramach oferty szkolnej i pozaszkolnej oraz animatorów działających na rzecz edukacji kulturalnej z terenu Wodzisławia Śląskiego. 

- Wodzisławskie Centrum Kultury wyszło z inicjatywą wspólnych działań na rzecz jeszcze lepszej współpracy kulturalno-oświatowej w mieście. Wraz z naszymi partnerami i dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury staramy się proponować jak najlepszą ofertę z zakresu edukacji kulturalnej - mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor WCK.

Konferencję zorganizowano w celu podsumowania działań i usystematyzowania wiedzy na temat nowych form współpracy między placówkami edukacyjnymi i WCK. Dotychczasowe działania przyczyniły się do polepszenia komunikacji i zacieśnienia współpracy, dzięki którym możliwe będzie stworzenie atrakcyjnej oferty z zakresu edukacji kulturalnej, kierowanej dla osób w różnym wieku. Do tej pory udało się zorganizować wywiad fokusowy, podczas którego animatorzy i edukatorzy dyskutowali na temat potrzeb i oczekiwań nauczycieli z wodzisławskich placówek oświatowych oraz poddawali analizie dotychczasowe, wspólne działania. Odbyły się także warsztaty na temat metod pracy z dzieckiem przy przygotowaniu występów estradowych (dykcja, praca z mikrofonem, obycie sceniczne) i projektowania oferty kulturowej dla różnych grup wiekowych.

 

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT
 „Mocni razem- nowe oblicze edukacji kulturowej”

23 października 2018 r. Wodzisławskie Centrum Kultury (sala klubowa)

Godz.

Program

10:00-10:15

 

Przywitanie uczestników. Omówienie założeń projektu „Mocni razem”, Magdalena Świergolik, Izabela Sobota, Wodzisławskie Centrum Kultury

10:15-10:25

 

Współpraca obszaru edukacji i kultury, Ludwika Kłosińska, Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Wodzisławiu Śląskim

10:25-10:45

„Operator Kultury” - prezentacja dobrych praktyk projektowych łączących potencjał animatorów i nauczycieli, Łukasz Dziuba, Regionalny Instytut Kultury
w Katowicach

10:45-11:30

Obszary podnoszenia kompetencji w realizacji edukacji kulturowej pedagogów, Katarzyna Michalska, Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie

11:30-12:15

Budując siebie w kulturze i wobec kultury - model procesów edukacji kulturowej jako narzędzie organizacji dobrych praktyk, Jolanta Gisman-Stoch, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie, Zakład Edukacji Kulturalnej

12:15-12:30

Finansowanie działań z zakresu edukacji kulturalnej - program Edukacja Kulturalna MKiDN, Magdalena Świergolik, Wodzisławskie Centrum Kultury

12:30-12:40

Podsumowanie.