Telefon: 32 455 48 55

Kreatywne pisanie w WCK

8 i 9 czerwca uczestnicy projektu „Język na stadionach - język tolerancji” ćwiczyli kreatywne pisanie. Wszystko dzięki warsztatom z przedstawicielką organizacji Loesje, Emilią Skibą. Zajęcia bazujące na zabawie słowem były świetną okazją do aktywnej wymiany wiedzy i poglądów, a także wyrażania swoich myśli w postaci niekonwencjonalnych tekstów. Celem warsztatów było zachęcenie do zabawy schematami językowymi i pobudzenie twórczego myślenia.

Pierwsza grupa uczestników wzięła udział w dwudniowych zajęciach, podczas których pisali krótkie teksty na bazie skojarzeń do różnych haseł, a następnie tworzyli finalną wersję wybranych tekstów. Efektem ich pracy są plakaty, które weszły w skład oficjalnych tekstów Loesje. Z kolei uczestnicy drugiej grupy wzięli udział w zajęciach krótkich form Loesje. Podczas opartego na technice kreatywnego pisania i poetyckich formach ekspresji warsztatu, dzieci na bazie skojarzeń i zabawie słowem tworzyły krótkie teksty dotyczące haseł związanych ze sportem.

Przypomnijmy, że projekt „Język na stadionach - język tolerancji” został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Ojczysty - dodaj do ulubionych 2021”.