Inicjatywy lokalne z WCK

Wodzisławskie Centrum Kultury rozpoczęło realizację inicjatyw oddolnych wyłonionych w konkursie w ramach projektu „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim”, na który placówka otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury z Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.

Wybór i realizacja pięciu spośród siedmiu nadesłanych na konkurs inicjatyw mieszkańców to kontynuacja działań podjętych w ramach części diagnostyczno-animacyjnej, która trwała od marca do czerwca i obejmowała m.in. spotkania z przedstawicielami środowisk twórczych wodzisławskich dzielnic, warsztaty z seniorami i chętnymi do realizowania oddolnych inicjatyw mieszkańcami, a także opracowanie raportu diagnozującego potrzeby i kulturotwórczy potencjał mieszkańców sześciu dzielnic oddalonych od ścisłego centrum miasta.

Realizacja niżej wymienionych projektów, na których realizację WCK przeznaczy ponad 22 tys. zł, wzbogaci dotychczasową lokalną ofertę kulturalną oraz zachęci mieszkańców do inicjowania kolejnych przedsięwzięć społeczno-kulturalnych.

Realizowane projekty:

1. „Kokoszycka kuźnia talentów” to przedsięwzięcie zgłoszone przez Blandynę Konieczny i Zofię Widenkę, którego głównym celem jest pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej mieszkańców dzielnicy Kokoszyce poprzez organizację warsztatów plastycznych, muzyczno-choreograficznych, florystycznych oraz poświęconych dziedzictwu kulturowemu. 12 półtoragodzinnych, popołudniowych spotkań będzie miało miejsce we wrześniu i październiku w siedzibie OSP oraz na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Kokoszycach, natomiast impreza podsumowująca realizację projektu połączona z wystawą prac odbędzie się 9 listopada o godz. 18:00 w WCK. Inicjatywa bazująca w dużej mierze na międzypokoleniowych działaniach ma także za zadanie wyłonić osoby o kulturotwórczym potencjale, zintegrować środowisko lokalne, a także rozbudzić zainteresowania poprzez oddziaływanie sztuką. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą kontaktować się z jego koordynatorkami pod nr tel. 794937224.

2. „Dzieci mają korzenie - opowiedz mi o nich” to cykl warsztatów fotograficznych dla dzieci w wieku szkolnym i ich opiekunów, które odbywać się będą w dzielnicy Radlin II. Ich uczestnicy, poza zdobyciem podstawowej wiedzy o sztuce fotografowania, będą mieli okazję do międzypokoleniowej wymiany doświadczeń, wspomnień, a także poznania historii danego miejsca i zamieszkujących go ludzi. Do przeprowadzenia zajęć zostaną wykorzystane również stare fotografie, będące punktem odniesienia dla współczesnego obrazu rzeczywistości. Wspólnie spędzony czas będzie doskonałą okazją do budowania relacji międzypokoleniowych, poznania przez młode pokolenie historii swoich przodków i miejsc. Cykl dziesięciu, półtoragodzinnych spotkań, trwać będzie od września do października. Zwieńczeniem warsztatów będzie wystawa fotografii, na którą organizatorzy zapraszają 14 listopada do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Radlinie II. Informacji na temat projektu udziela jego koordynatorka Antonina Godziek, tel. 500095557.

3. „Smoki w mieście” to trwający na terenie dzielnicy Stare Miasto projekt z pogranicza sztuki teatralnej, zgłoszony przez Zofię Bornikowską. Uczestniczące w warsztatach dzieci i młodzież mają okazję nauczyć się trudnej sztuki chodzenia na szczudłach oraz spotkać się z Michałem Sabatem – szczudlarzem i aktorem pantomimy. Nie brakuje zajęć teatralnych, prowadzonych przez aktorów Teatru Classic Ballanga. Podczas warsztatów kostiumologicznych i scenograficznych uczestnicy tworzą stroje i rekwizyty do plenerowego przedstawienia finałowego, które odbędzie się 2 września na ulicy Wiklinowej. W tym dniu o godz. 17:00 odbędą się warsztaty body paintingu oraz inspirowane literaturą fantasy zabawy i konkursy. O godz. 20:00 rozpocznie się przedstawienie „Smoki” Maliny Prześlugi w wykonaniu aktorów Teatru Classic Ballanga, którzy wystąpią wespół z uczestnikami warsztatów zrealizowanych w ramach projektu. Szczegółowe informacje pod nr tel. 690 696 570.

4. „Baw się z nami seniorami – wspólnie odkryjmy dziecięce zabawy naszych babć i dziadków” to międzypokoleniowy projekt, który odbywać się będzie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Radlinie II, zgłoszony przez Adrianę Kozielską. W trakcie dziesięciu spotkań, które odbędą się we wrześniu i w październiku, dziadkowie i babcie będą mieli okazję aktywnie spędzić czas na zabawach i grach, które były nieodłącznym elementem ich dzieciństwa i zaprezentować je młodemu pokoleniu. Projekt, którego finał odbędzie się 14 listopada w ZSP nr 3, ma na celu łączyć pokolenia mieszkańców, pielęgnować tradycje oraz uświadomić najmłodszym, że aby się dobrze bawić, nie trzeba komputerów ani konsoli. Chętnych do udziału w inicjatywie prosimy o kontakt pod nr 666339920.

5. „Bliżej siebie” to projekt mający na celu promocję twórczości mieszkańców dzielnicy Zawada, którzy na co dzień nie mają możliwości zaprezentowania swojego dorobku szerszemu gronu odbiorców. Właśnie dlatego 29 września o godz. 17:00 na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 zorganizowana zostanie impreza środowiskowa, podczas której można będzie zapoznać się z twórczością lokalnych grup artystycznych, twórców i pasjonatów, a także samemu spróbować artystycznej aktywności w formie warsztatów. Szczegółowych informacji udziela koordynatorka zadania Monika Storka pod nr tel. 666090451.