Telefon: 32 455 48 55

Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim – podsumowanie projektu

W poniedziałek, 19 listopada o godz. 18:00 w WCK odbędzie się konferencja podsumowująca działania zrealizowane w ramach projektu „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim”.

Spotkanie będzie okazją do prezentacji inicjatyw, które odbyły się w wodzisławskich dzielnicach: „Bliżej siebie”- Zawada, „Kokoszycka kuźnia talentów” - Kokoszyce, „Smoki w mieście” - Stare Miasto, „Dzieci mają korzenie - opowiedz mi o nich” i ”Baw się z nami seniorami” - Radlin.

 

Zaplanowano również omówienie wniosków wynikających ze zrealizowanej w ramach pierwszej części przedsięwzięcia diagnozy potencjału kulturotwórczego poszczególnych dzielnic.

 

Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2018.