Telefon: 32 455 48 55

Finał „Kokoszyckiej kuźni talentów”

9 listopada w Wodzisławskim Centrum Kultury odbył się finał inicjatywy „Kokoszycka kuźnia talentów”. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach projektu „Inicjatywy lokalne w Wodzisławiu Śląskim z Wodzisławskim Centrum Kultury”, na który placówka pozyskała środki z Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2018.

Kokoszycka inicjatywa to przede wszystkim organizacja międzypokoleniowych warsztatów artystycznych, które miały na celu pobudzenie aktywności kulturalno-społecznej mieszkańców dzielnicy. Wybierać można było w warsztatach plastycznych, muzyczno-choreograficznych, florystycznych oraz poświęconych dziedzictwu kulturowemu. Radość tworzenia sprzyjała integracji lokalnego środowiska, wyjściom w plener, a także zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych. Efekt pracy uczestników można było podziwiać podczas finału.

Hol główny WCK wypełnił się powstałymi w trakcie warsztatów pracami. Można było podziwiać własnoręcznie zdobione szkatułki, malowane obrazy, stroiki, kompozycje florystyczne i inne rękodzieło. Z kolei na scenie w sali widowiskowej członkowie zespołu śpiewaczego "Kokoszyczanki" oraz młodzi, zdolni aktorzy przedstawili spektakl o Kopciuszku w niecodziennej, okraszonej dużą dawką śląskiego humoru wersji. Inicjatorkami przedsięwzięcia były Blandyna Konieczny i Zofia Widenka.

Galeria