Euroregion Silesia

Zgodnie ze wspólnym statutem Euroregion Silesia zajmuje się wspólnymi interesami w dziedzinie transgranicznej infrastruktury transportowej, wspólnymi problemami w dziedzinie środowiska naturalnego, wspiera rozwój transgranicznego ruchu turystycznego, współpracę między szkołami i młodzieżą po obu stronach granicy, rozwój kultury, edukacji i sportu po obu stronach swojego obszaru przygranicznego, dba o dziedzictwo społeczno-kulturalne, wspiera współpracę gospodarczą i handlową, wspólne planowanie rozwoju regionu przygranicznego, zapewnia prezentowanie tego obszaru i spełnia inne zadania, którymi stara się przyczynić do zrealizowania celów Unii Europejskiej w dziedzinie europejskiej współpracy terytorialnej.

STEP-ART - polsko-czeski projekt skupiający swoje działania wokół kultury hip-hopu (muzyka + taniec + graffiti)

StepArt CZ/PL to projekt skierowany do grupy polskiej i czeskiej młodzieży, pasjonatów subkultury hip-hop jako ruchu wielokulturowego wyrażającego się poprzez różne formy artystyczne. Projekt jest konsekwencją wieloletniej współpracy pomiędzy placówkami kulturalnymi w Wodzisławiu Śląskim i Karvinie. W ramach realizowanego zadania odbyły się działania umożliwiające integrację środowiska tanecznego polsko-czeskiego pogranicza, skupionego wokół  różnych działań kulturalnych. Wodzisławskie Cnetrum Kultury zorganizowało w ramach projektu dwudniowy pobyt polskich i czeskich tancerzy w Wodzislawiu Śl.

WODZISŁAW ŚLĄSKI 8-9.05.09 r. - co sie działo...
I DZIEŃ - W pierwszym dniu odbyły się warsztaty taneczne WCK prowadzone przez  profesjonalnego choreografa Macieja "Glebę" Florka oraz  instruktorów amatorskiego zespołu tanecznego. Oprócz doskonalenia i nabywania nowych umiejętności odbyły się zajęcia  przygotowujace wspólną choreografię oraz warsztaty integracyjne.

II DZIEŃ - W drugim dniu pobytu w Wodzisławiu odbyły się zajęcia na terenie skate parku, gdzie uczestnicy projektu wzięli udział m.in. w warsztatach ze skatingu, przygowali na dużej planszy wspólne graffiti, wzięli udział w zajęciach z break-dance'u.

Przygotowane wspólnie graffiti stanowiło główny element scenografii podczas finału StepArtu zaplanowanego na koniec dwudniowego pobytu. Odbył się on w sali widowiskowej WCK, gdzie można było zobaczyć prezentację multimedialną ze zrealizowanych działań. Tancerze polscy i czescy zaprezentowali szerokiej publiczności  umiejętności taneczne oraz opracowaną wspólnie choreografię. Uczestnikom zostały wręczone dyplomy pamiątkowe oraz upominki.

 KARVINA
Kolejnym etapem  projektu były jednodniowe, wspólne zajęcia taneczne w  Karvinie. Zostały poprowadzone przez czeskiego choreografa tańca nowoczesnego. Oprócz zajęć warsztatowych odbyły się występy we wspólnie przygotowanej choreografii tanecznej.

W ramach projektu wydane zostały  m.in. płyty DVD z materiałem filmowym o projekcie, powstały także kubki, koszulki i kalendarze promujące projekt.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CZ-PL Spotkania Chóralne

W ramach projektu zostały zaplanowane spotkania, które promowały twórczość zespołów amatorskich, tak polskich jak i czeskich, umożliwiły wymianę doświadczeń i integrację pomiędzy nimi. Uczestnikami były grupy wokalne dorosłych (mieszane, żeńskie, męskie) oraz chóry dziecięce, występujące z repertuarem religijnym i świeckim.

Pierwsze spotkanie odbyło się 23 stycznia 2010 r. w kościele pw. św. Herberta. Wydarzenie dotyczyło tradycji kolędowych po obu stronach granicy i stanowiło przegląd konkursowy z udziałem chórów, które nadesłały zgłoszenia.

Drugie spotkanie odbyło się 3 maja 2010 r. w Parku Miejskim i dotyczyło prezentacji twórczości śpiewaczej wyrażanej w pieśniach patriotycznych, regionalnych, biesiadnych czy popularnych. Wystąpiły chóry zarówno z Polski jaki i z Czech.

Podsumowaniem projektu było stworzenie dwujęzycznego śpiewnika z tekstami polskich i czeskich utworów wokalnych oraz informacją o działalności chórów działających na terenie pogranicza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne

ORGANIZATOR: Wodzisławskie Centrum Kultury ul. ks. płk. Wilhelma Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski, 048 32 455 48 55, www.wck.wodzislaw.pl

 PARTNERZY:  Partner z Czech: Polski Związek Kulturalno - Oświatowy (Zarząd Główny) Střelniční 28 Český Těsín, 737 01 tel/fax: +420 558 711 582, www.pzko.cz

OPIEKA MERYTORYCZNA I ARTYSTYCZNA - Teatr Wodzisławskiej Ulicy, www.twu.wb.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE
„Projekt je spolufinancván z prostředků Evropskéhofondu regionálního rozvoje
a státního rozpočtu”. PŘEKRAČUJEME HRANICE

 Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne - to spotkania ludzi, którzy bezgranicznie lubią się popisywać i żadne granice nie są w stanie przeszkodzić ich teatralnym szaleństwom. Nie potrzebują koniecznie sal widowiskowych ze specjalną publicznością przybywającą na premiery w galowych strojach. Ich sceną jest ulica, bruk, trawnik, park, rynek, zaułek - każde miejsce, w którym nie ma granicy dzielącej teatr na widzów i aktorów...Tu aktorami i widzami są wszyscy na przemian. Tu życie wkracza w teatr, przeglądając się w nim jak w zwierciadle, czasem krzywym...

 W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
* parada ulicami miasta artystów i grup przybyłych na to niezwykłe święto - z nagrodami za najbardziej pomysłowe przemieszczanie się w przestrzeni miasta - przewidziano też zaprzęgi konne uświetniające całość;
* przedstawienie połączonych zespołów teatralnych z Polski i Czech w plenerowym widowisku "Te divadlo z nieba spadlo" przygotowane podczas dwudniowych warsztatów w Czechach w ośrodku Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego w Milikowie według scenariusza opracowanego wspólnie podczas warsztatów pod kierunkiem Doroty Nowak - reżyserki TWU oraz artysty filmu i teatru Marcela Szytenchelma;
* teatr uliczny Bile Divadlo z Ostravy w spektaklu "Czerwony kogut" oraz ulicznych ewolucjach i warsztatach "teatr na bruku";
* SZNURKOWE SKRZATY - teatr Wielkie Koło z Będzina - spotkania z bohaterami bajek i baśni ( nie tylko dla dzieci) połączone z warsztatami teatralnymi;
* otwarte warsztaty bębniarskie;
* warsztaty lalkarskie prowadzone przez wodzisławianina - absolwenta Akademii Teatralnej - Kamila Witaszaka;
* warsztaty i spektakle pantomimy prowadzone przez artystów wrocławskich;
* warsztaty cyrkowo - teatralne (żonglerka, akrobatyka, chodzenie na szczudłach, chodzenie po linie itp.);
* pokazy walk rycerskich poprowadzone przez Bractwo Rycerskie z Wodzisławia Śląskiego;
* opera z prawdziwego zdarzenia z Miejskiego Ośrodka Kultury w Czechowicach Dziedzicach;
* teatry czeskie: teatr i kabaret Klubu Młodych z Nydka, zespół teatralny z Milikowa, teatr ognia Fireshov, teatr Polskiego Związku Kulturalno - Oświatowego z Wędryni , Teatr MK PZKO z Żukowa Dolnego, MK PZKO ze Śmiłowic, MK PZKO z Nawsia; teatry dziecięce: DROPS" z Olbrachcic i "GAPA II" z Nieborów;
* odkrycia artystyczne Ziemi Wodzisławskiej: "Prawdziwi Mężczyźni z Nieboczów", "Lubomskie skrzaty" z Lubomii;
* "IGRASZKI Z DIABŁEM" komedia Jana Drdy zamykająca Festiwal w inscenizacji Teatru Wodzisławskiej Ulicy;
* festiwalowi będzie towarzyszyć wystawa związana ze sceną Polskiego Teatru z Czeskiego Cieszyna oraz Teatrem Lalki "Bajka". Podczas wystawy wyeksponowane będą również szczególne pamiątkami polsko - czeskich grup teatralnych.;

 Nasze bezgraniczne zamieszanie teatralne ma się stać przygodą i zabawą, przestrzenią nawiązywania przyjaźni, odkrywania radości jaką daje tworzenie bez narzuconych z góry ograniczeń. Niech każdy zespół, artysta, artystka zgłaszający się do nas, przedstawi najciekawszą pozycję swojego repertuaru. Żadna komisja nie będzie mierzyć ani ważyć tych występów. Nie będzie Grand Prix festiwalu. Nagrodzą nas turyści przybywający do Wodzisławia Śląskiego w ciepłe - miejmy nadzieję - sierpniowe dni 13, 14 i 15 sierpnia 2010 roku i mieszkańcy miasta - biorąc udział w tym święcie. Im więcej ich zgromadzimy wokół swojego popisu, tym większe nasze zadowolenie. Tylko tyle... i aż tyle...

PROGRAM FESTIWALU

PIĄTEK
publiczne warsztaty różnych sztuk teatralnych
PARK / amfiteatr, przestrzeń parkowa/ -
SCENA STAŁA BZT
RYNEK / płyta rynkowa, ulice, place, podwórka/
- SCENA LATAJĄCA BZT
16:00 – 17:30 – WARSZTATAY PANTOMIMY – prowadzą aktorzy Teatru Pantomimy
z Wrocławia
 
18:30 – 19:30 – Spektakl Teatru Pantomimy
z Wrocławia
 
19:30 – 20:30 – workshop teatru ognia – prowadzi grupa NightFire z Wędryni
 
20:30 – 21:30 – bezgraniczne zamieszanie
z aktorami teatru Bile Divadlo z Ostarwy
 
uczestnikami warsztatów są grupy teatralne:
ze Śmiłowic, Nydka, Milikova, Wędryni,
Fire Show z Wędryni, TWU, Szydło.
16:30 – 17:30 – spektakl Stowarzyszenia Prawdziwych Mężczyzn z Nieboczów – Bajeroki
i inksze ożyroki” /PL/ 60 min
 
17:30 – 18:30 - „ teatr na bruku” - warsztaty prowadzą aktorzy teatru Bile Divadlo
 
19:30 – 21:00 – warsztaty nad wspólnym spektaklem „To divadlo z dachu spadlo”
 
21:30 – 22:00 – Fireshow grupy Feniks /PL/
 
22:00 – wieczór integracyjny w Wodzisławskim Centrum Kultury

 

 

SOBOTA

bezgraniczne zamieszanie

PARK / amfiteatr, przestrzeń parkowa/ -
SCENA STAŁA BZT
RYNEK / płyta rynkowa, ulice, place, podwórka/ - SCENA LATAJĄCA BZT
12:30 – 13:00 – oficjalne otwarcie Bezgranicznego Zamieszania Teatralnego. Wręczanie nagród za najlepsze autoprezentacje zespołów oraz za projekt plakatu BZT.
 
13:00 – 15:30 – spektakle zgłoszonych grup teatralnych:
-        Te divadlo z dachu spadło” - międzynarodowy spektakl stworzony na warsztatach w Milikovie / CZ-PL/ 30 min
-          spektakl pt. Podejrzana osoba” grupy antyTEATR z Chwałowic /PL/ 45 min
-        „Romeo i Julia” - spektakl grupy teatralnej z Lubomii - Antrakt /PL/ 35 min
-        Spektakl Teatru Tańca Furio „ Piąty żywioł – człowiek” /PL/ 45 min
 
 
15:40 - spektakl grupy teatralnej ze Śmiłowic /CZ/
 
16:00 – 18:00 warsztaty bębniarskie – prowadzi Andrzej Żydek
 
17:00 – 18:00 – warsztaty historyczne – prowadzi Bractwo Rycerskie z Wodzisławia Śląskiego
 
19:00 – 20:00 – spektakl Teatru Nowej Sztuki
z Gliwic pt. „Oświadczyny i jubileusz” 60 min
 
20:00 – prelekcja o teatrze czeskim oraz spektakl „Landru – morderca kobiet” grupy teatralnej
z Wędryni /CZ/ 120 min
11:30 – zwiastuny Bezgranicznego Zamieszania Teatralnego – autoprezentacje grup
 
12:00 – PARADA TEATRALNA uczestników BZT
 
14:00 – 15:00 – warsztaty „teatr na bruku” - prowadzą aktorzy teatru Bile Divadlo z Ostrawy /CZ/
 
16:00 – 18:00 - spektakle zgłoszonych grup teatralnych:
-         spektakl teatralny „Na ulicy Szewskiej” teatru TEATRAEDR II z Raciborza 40min
-         spektakl Teatru Tańca Vivero pt. „W stronę słońca” z Rybnika /PL/ 35 min
-         spektakl grupy z Milikova „Wajca Feniksa" 40 min
 
16.:00 - 21:00 - Teatr Gry Wstępnej z Krakowa - Złota Pantomima
18:00 – 19:00 – spektakl teatralny „Czerwony Kogut” 40 min
21:00 – Fire Show w wykonaniu grupy NightFire z Wędryni / CZ/ 20 min
21:30 – Fire Show w wykonaniu grupy FENIKS

 

NIEDZIELA

skrzaty, lalki, sznurki

PARK / amfiteatr, przestrzeń parkowa/ -
SCENA STAŁA BZT
RYNEK / płyta rynkowa, ulice, place, podwórka/ - SCENA LATAJĄCA BZT
12:00 – 15:00 – spektakle teatrów dziecięcych oraz warsztaty lalkarskie prowadzone przez Kamila Witaszaka
-         spektakl pt. „Za ósmą górą” Teatru Naszej Wyobraźni z Godowa /PL/ 30 min
-         spektakl pt. „Baśniowa przygoda”grupy Horrorek z SP5 /PL/ 20 min
-         spektakl grupy GAPA II „Kot w butach” 20 min
-         występ aktorów Warsztatów Terapii Zajęciowej z Gorzyc – Artura Kucza i Michała Podeszwy pt. „Jak redagowałem świat zwierząt” /PL/ 10 min
-           spektakl „Kto usta twe całował” teatru TEATRAEDR z Raciborza /PL/ 30 min
 
 
14:00 – 16:30 – warsztaty cyrkowo-teatralne- prowadza aktorzy Sceny Kalejdoskop z Krakowa
 
17:00 – 18:45 - „Grupa Laokoona” w wykonaniu Teatru SZYDŁO z Wodzisławia Śląskiego 100 min
 
19:00 – 21:00 – spektakl grupy teatralnej MoviMento pt. „Orfeusz w piekle” 60 min
 
21:00 - „Igraszki z diabłem” - spektakl Teatru Wodzisławskiej Ulicy 60 min
15:00 – 16:00 – spektakl „Sznurkowe Skrzaty” teatru Wielkie Koło z Będzina /PL/
 
16:30 – 17:30 – warsztaty dla dzieci z teatrem Wielkie Koło
 
17:30 – 18:30 - „Don Juan” - spektakl Sceny Kalejdoskop z Krakowa 60 min
 
18:30 – 21:00 – bezgraniczne zabawy z teatrem Bile Divadlo z Ostravy - warsztaty „teatr na bruku”/CZ/
 
22:00 – WIELKI FINAŁ BZT


GWIAZDA FESTIWALU

Bile Divadlo - głośny czeski teatr z Ostravy - gościć będzie podczas całego festiwalu na ulicach miasta i na rynku. Zaprezentuje spektakl "Czerwony kogut".

AMATORSKIE TEATRY ZAANGAŻOWANE W PROJEKT
BEZGRANICZNE ZAMIESZANIE TEATRALNE /UCZESTNICY BZT/

TEATRY Z CZECH/ DIVADLA Z ČECH
Grupa Teatralna z Milikova/ Divadelní skupina z Milikova
Grupa Teatralna z Nydka/ Divadelní skupina z Nýdku
Grupa Teatralna ze Śmiłowic/ Divadelní skupina ze Smilovic
Teatr Ognia Nightfire z Wędryni
Grupa Teatralna z Żukowa Dolnego/ Divadelní skupina z Dolního Žukova
Grupa Teatralna z Wędryni
Grupa Teatralna z Łomnej Dolnej/ Divadelní skupina z Dolní Lomné
Teatr Bile Divadlo z Ostravy/ Bílé divadlo z Ostravy
Drops z Olbrachcic/ Drops z Albrechtic
GAPA II /Niebory/ GAPA II /Nebory /

 TEATRY Z POLSKI/ DIVADLA Z POLSKA
Teatr Wodzisławskiej Ulicy /Wodzisław Śląski/ Divadlo Wodzislavské ulice/Wodzisław Śląski/
Szydło /Wodzisłąw Śląski/ Šídlo / Wodzisław Śląski /
Tetraedr / Racibórz/
Teatr Tańca Vivero /Rybnik/ Divadlo Tance Vivero / Rybnik /
Teatr Tańca Furio /Rybnik/ Divadlo Tance Furio / Rybnik /
Imaginarium /Bieruń/ Imaginarium / Bieruń /
MoviMento /Czechowice-Dziedzice/ MoviMento /Czechowice-Dziedzice /
Teatr ognia Feniks /Pszów/ Divadlo ohně Feniks /Pszów /
Teatr Naszej Wyobraźni /Godów/ Divadlo naší představivosti / Godów /
Horrorki /Wodzisław Śląski/ Děsy / Wodzislaw Śląski /
Stowarzyszenie Prawdziwych Mężczyzn /Nieboczowy/ Sdružení opravdových mužů / Nieboczowy /
Antrakt /Lubomia/ Přestávka / Lubomia /
Teatr Nowej Sztuki /Gliwice/ Divadlo nového umění / Gliwice /
Aktorzy z Warsztatów Terapii Zajęciowej /Gorzyce/ Herci z dílny cvičební terapie / Gorzyce /
antyTEATR /Rybnik-Chwałowice/ antyDivadlo / Rybnik – Chwałkowice /

POLSKI ZWIĄZEK KULTURALNO-OŚWIATOWY
Zarząd Główny - Střelniční 28 Český Těsín, 737 01 tel/fax: +420 558 711 582, e-mail: zg@pzko.cz

PZKO jest jest stowarzyszeniem społecznym, istniejącym od ponad 60 lat na terenie Śląska Cieszyńskiego. Zarząd Główny stowarzyszenia znajduje się w Českým Těsínie. PZKO działa na korzyść zachowania tożsamości rdzennej ludności Śląska Cieszyńskiego, pielęgnując rodzime tradycje, polską kulturę oraz szerząc oświatę w języku polskim. Zajmuje się organizowaniem polskiego życia społecznego według zainteresowań członków w zakresie śpiewu, muzyki i tańca, teatru amatorskiego, sportu, regionalnych inicjatyw samokształceniowych w zakresie historii regionu, ludoznawstwa, stosunków międzyludzkich, spraw socjalnych itp. Zapewnienie organizacyjne, lokalowe i materialne tych czynności. Prezentacja wyników czynności w postaci imprez miejscowych, obwodowych, regionalnych oraz międzynarodowych. Utrzymywanie kontaktu z żywą kulturą polską przez współpracę transgraniczną. PZKO liczy obecnie 12 000 członków i jest nadal największą organizacją polską na Zaolziu i jedną z nielicznych tej wielkości w Republice Czeskiej.

RUCH TEATRALNY W PZKO
Od roku 1945 do dziś dnia na Zaolziu działało ponad 100 zespołów teatralnych. Największy boom nastąpił w latach 50. i 60., kiedy głównym ośrodkiem tego typu działań stał się Polski Związek Kulturalno-Oświatowy w Republice Czeskiej.
Z biegiem lat w ramach tej organizacji działało wiele teatrzyków, z których jeden tylko był zespołem profesjonalnym - mianowicie Teatr Lalek Bajka. Popularna wśród dzieci Bajka działa od roku 1947 i ze swoimi przedstawieniami odwiedza nie tylko zaolziańskie polskie szkoły i przedszkola ale także czeskie placówki oraz wyjeżdża ze swoimi spektaklami do Polski. Od roku 2008 TL Bajka działa w ramach Polskiej Sceny Teatru Cieszyńskiego.
Teatrzyki amatorskie poświęcały się różnego rodzaju działalności - niektóre odgrywały lub odgrywają sztuki artystów lokalnych, polskich dramaturgów, były też estrady czy kabarety. Ważną rolę w latach 80. i na początku lat 90. odgrywały teatry awangardowe takie jak Bla-Bla-Bla czy Teatr im. Majora Szmauza, z którym związany był m.in. znany reżyser Janusz Klimsza. Ważną rolę odgrywał także Teatrzyk Zarządu Głównego PZKO, którego oblicze kształtował Marek Mokrowiecki. W okresie od 1976 do 1994 roku organizowano Melpomenki czyli przegląd zespołów małych form scenicznych, w ramach którego zespoły walczyły o nagrodę publiczności.
W minionych latach próbowano wskrzesić tradycję tego przeglądu, były to jednak próby raczej nieudane.
Do dziś dnia działają, w porównaniu z minionymi laty, tylko nieliczne zespoły - przede wszystkim warto wspomnieć o teatrzykach dziecięcych DROPS z Olbrachcic i GAPA2 z Nieborów. Regularnie grywa także amatorski teatrzyk z Wędryni, bardzo popularny wśród widowni. Przedstawienia przygotowują również aktorzy w Śmiłowicach, Nydku, Milikowie, Żukowie Dolnym czy Dolnej Łomnej.
Opracowała: Ela Jedzok

Słowo wstępu
Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne to projekt napiany z myślą o wszystkich amatorach i miłośnikach teatru, którzy chcieliby przez trzy dni przenieść się w świat teatralnej magii. Warsztaty lalkarskie, kuglarskie, cyrkowe, spektakle plenerowe, prelekcje, występy szczudlarzy i mimów to tylko niektóre z atrakcji, które przygotowało Wodzisławskie Centrum Kultury we współpracy z Polskim Związkiem Kulturalno - Oświatowym w Českym Těš?nie. Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne to projekt skierowany do zróżnicowanych wiekowo amatorskich grup teatralnych i artystów, prezentujących przede wszystkim sztukę teatru ulicznego. Ideą, która przyświeca wydarzeniu jest integracja środowiska teatralnego polsko - czeskiego pogranicza poprzez zróżnicowane działania kulturalne.
Chcieliśmy stworzyć możliwość prezentacji dorobku artystycznego uczestniczących w nim zespołów oraz artystów szerszej publiczności z sąsiadujących ze sobą Euroregionów. Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne miało przyczynić się także do ukazania uroku i potencjału miasta, jaki drzemie w zakątkach miejskiej przestrzeni, posiadającej ponad 750 letnią historię i tradycję. Dodatkowo miało przyczynić się do upowszechnienia formy teatru ulicznego oraz wypromowaniu ruchu amatorskiego pogranicza polsko – czeskiego. W "Zamieszanie" zaangażowały się zespoły polskie
i czeskie, które słyną z improwizacji albo prowokują oryginalną poetyką. Szczególny pokaz odbył się w czerwcu 2010 r. w Milikovie. Tam, podczas warsztatów grupa aktorów z Polski i z Czech pod okiem ekspertów stworzyli widowisko teatralne „To divadlo z dachu spadlo”, które mogła zobaczyć Milikovska publiczność. WCK zrezygnowało z formuły konkursowej na rzecz doskonalenia warsztatu teatralnego uczestników, dlatego zespoły mogły skorzystać z konsultacji ekspertów obecnych podczas spotkań. Dla uczestników oraz publiczności przeprowadzona była także prelekcja nt. teatru czeskiego.
Zależało nam na tym, by zaproszone uliczne spektakle teatralne charakteryzowały się wysokim poziomem artystycznym i walorami estetycznymi, a grane w plenerze o różnych porach dnia, uzyskały wspaniałą widowiskowość. Wodzisław Śląski to miasto, które posiada wiele atrakcyjnych miejsc. Kryją one wielkie tajemnice i niesamowitą magię. Spektakle pokazywane podczas BZT miały ożywić owe miejsca i nadać im nowy sens, nową formę wyrazu. Widowiska miały przeobrazić place, ulice i skwery, przez które mieszkańcy przechadzają się codziennie, w przestrzeń niezwykłą, zmuszając ludzi do tego, by zatrzymali się przy nich na chwilkę i odkryli ich piękno i czar. Teatr uliczny stał się miejscem spotkania, przenikania różnych tradycji, trendów, nurtów współczesnego teatru. Czymże, bowiem jest teatr jak nie magiczną krainą przeobrażeń i fantazji? Zapragnęliśmy, by uczestnicy festiwalu oraz mieszkańcy miasta poczuli tę magię i chcieli przebywać w niej i tworzyć tę zaczarowaną przestrzeń.
Bezgraniczne Zamieszanie Teatralne – to spotkania ludzi, którzy bezgranicznie lubią się popisywać i żadne granice nie są w stanie przeszkodzić ich teatralnym szaleństwom. Nie potrzebują koniecznie sal widowiskowych ze specjalną publicznością przybywającą na premiery w galowych strojach. Ich sceną jest ulica, bruk, trawnik, park, rynek, zaułek – każde miejsce, w którym nie ma granicy dzielącej teatr na widzów i aktorów...Tu aktorami i widzami są wszyscy na przemian. Tu życie wkracza w teatr, przeglądając się w nim jak w zwierciadle, czasem krzywym...
13, 14 i 15 sierpnia 2010 Wodzisławiem Śląskim zawładnął teatr.
Bezgraniczni organizatorzy:)

Úvodní slovo
Bezmezný divadelní rozruch je projektem určeným všem amatérům a milovníkům divadla, kteří by se chtěli dát přenést do světa divadelní magie. Loutkové pracovní dílny, kouzelnické,
cirkusové, kejklířské, plenérová představení, přednášky, vystoupení mimů - to jsou jen některé atrakce, které připravilo Wodzislavské kulturní centrum ve spolupráci s Polským svazem kulturně-osvětovým v Českém Těšíně. Bezmezný divadelní rozruch je projektem zaměřeným na věkově diferencované amatérské divadelní skupiny a umělce, prezentující především umění divadla pouličního.Hlavní idea této události je zaměřena na integraci divadelního prostředí v polsko-českém pohraničí prostřednictvím různorodného kulturního dění.
Chtěli jsme umožnit souborům a umělcům ze vzájemně se sebou sousedících Euroregionu, aby prezentovali širší veřejnosti svou vlastní uměleckou bilanci . Bezmezný divadelní rozruch měl také přispět k prezentaci půvabu a potenciálu města, který dřímá v zákoutích městského prostranství s jeho více než 750 letou historií a tradicí. Navíc se měl BDR zasloužit o zpopularizování forem pouličního divadla a k promoci amaterského hnutí v polsko-českém pohraničí.
Do „Rozruchu”se zaangažovaly soubory polské i české, které se prosluly improvizací nebo provokují orginální poetikou. Zvláštní ukázka se uskutečnila v červnu 2010 r. v Milikově, kde skupina herců z Polska a Čech pod vedením ekspertů předvedla divadelní podívanou ”To divadlo ze střechy spadlo”, kterou mohlo shlédnout obecenstvo Milikova. Wodzislavské kulturní centrum rezignovalo ze soutěže ve prospěch zdokonalování divadelního řemesla účastníků. Proto také soubory mohly využít konzultace s odborníky, kteří byli přítomni na setkáních. Pro účastníky a publikum se uskutečnila také přednáška na téma českého divadla.
Záleželo nám na tom, aby představení pouličního divadla pozvaných souborů se vyznačovaly vysokou uměleckou úrovní a estetickými hodnotami. Byly uvedeny v plenéru v různém denním období a upoutaly nevšední zájem obecenstva. Wodzisław Śląski je městem, které má mnoho atraktivních míst. Skrývají v sobě mnoha tajemství a neobvyklou magii. Divadelní představení měla proměnit mětský prostor, ulice a zelené pásy, kterými se procházejí každodenně obyvatelé, v prostranství neobvyklá, přimět je u nich na chvíli k pozastavení, aby odhalili, kolik je v nich krásy a kouzla. Pouliční divadlo se stalo místem setkání, pronikání různých tradicí, trendů a proudů současného divadla. Čímže je totiž divadlo, když ne magickou krajinou přeměn a fantazie? Zatoužili jsme, aby účastníci festivalu
a obyvatelé města pocítili tuto magii, chtěli pobývati v ní a tvořit tento kouzelný prostor.
Bezmezný divadelní rozruch – to jsou setkání lidí, kteří se neomezeně rádi předvádějí a žádné hranice jim nejsou schopny v tomto šílenství zabránit. Nemusí k tomu mít nutně divadelní sály se zvláštním publikem přicházejícím v slavnostních šatech. Jejich jevištěm je ulice,dlažba, trávník, park, náměstí , zákoutí – každé místo, kde není hranice rozdělující divadlo na diváky a herce ... Zde herci a diváky jsou střídavě všichni. Zde život vchází v divadlo, prohlíží se v něm jak v zrcadle, někdy křivém ...
13, 14 a 15 srpna 2010 Wodzisław Śląski ovládlo divadlo.
Bezmezní organizátoři

TEATRY Z CZECH:
Zespół teatralny przy MK PZKO Śmiłowice

Organizacją patronującą jest dla nich MK PZKO Śmiłowice. Kierownikiem oraz reżyserem grupy jest Ewa Barsony. Teatr posiada bogaty repertuar. Najchętniej wystawią sztuki rodzimych autorów, najczęściej komedie (Wawrosz, Młynek, Niedoba, itp...). Pierwsze przedstawienie zagrali w roku 1948. Ilości członków nie można dokładnie określić, ponieważ do każdej sztuki wybiera się inne osoby. Rocznie dają jeden występ. Amatorski zespół teatralny przy MK PZKO Śmiłowice wystawił już około 70 sztuk. Przedstawienia są odgrywane na tradycyjnych Majówkach. Kiedyś zespół wystawiał sztuki również w okolicznych wioskach takich jak Guty, Ligotka Kam., czy w Trzyńcu
w domu emerytów. Zespół działa od 1948r. z małymi tylko przerwami.

Divadelní soubor MS PZKO Smilovice


Ptronujici organizace MS PZKO Smilovice. Místo působeni Smilovise. Vedoucí souboru Ewa Barsony. Repertoár hry místních autorů, nejčastěji komedie ( Wawrosz, Młynek, Niedoba, atd.)
První představení odehrané v 1948 roku. Kolík má soubor členu nejde stanovit do každé hry se vybírá jiný počet osob. Pří posledním vystoupení hrálo 14 členů. Jedno vystoupení ročně. Amatérské divadlo MS PZKO Smilovice vyšťavilo již kolem 70 her. Představení jsou již tradičně vystavovaný na " Májovkách", nejastej 1,5.
Kdysi soubor hrával také v přilehlých vesnicích. Teď málo kdy hrajeme někde než u nás, rádi by jsme hrávali někde jinde něž u nás v Smilovicich. V poslední době máme hodně zájemců o členství v souboru, ale čím dál tím miň her které by jsme mohli vystavovat. Soubor působí od roku 1948 s malými přestávkami.


Zespół teatralny MK PZKO Wędrynia


Organizacją patronującą jest MK PZKO Wędrynia. Grupa spotyka się w Czytelni Biblioteki w Wędryni. Kierownikiem zespołu jest Janusz Ondraszek. W repertuarze znajdziemy komedie, dramaty,itp. Zespół powstał w 1903 roku. Od tego czasu ilość aktorów zmieniał się. Teraz jest to ok. 30 osób. Rocznie dają ok. 5 występów. Członkowie zespołu to ludzie pochodzący z Wędryni, w wieku 15-60 lat. To głównie amatorzy. Bogata historia tego zespołu jest udokumentowana w publikacji „Melpomeny Wędryńskiej przypadki“ wydanej z okazji stulecia powstania zespołu. Zespół został odznaczony najwyższymi odznaczeniami PZKO. Otrzymał Złoty Medal Wspólnoty Polskiej za szerzenie kultury polskiej poza granicami kraju.
 
Divadelní soubor MS PZKO Vendryně
Patrónující organizace MS PZKO Vendryně. Místo působení Vendryně Vedoucí souboru Janusz Ondraszek. Repertoár komedie, drama, atd. Datům vzniku 1903. Počet celnu kolem 30. 5 vystoupení ročně. Členové souboru pocházejí z Vendryně, 15 26 let, amatéři. Bohatá historie souboru je zdokumentovna v publikací " Melpomeny Vendrynske naody", která byla vydaná pří příležitostí 100 let souboru. Soubor získal nejvyžší vyznamenání PZKO a v roce 2008 získal " Zlatou medajlu Polské Skupiny" za siření polské kultury za hranicemi státu.

 
Zespół teatralny MK Żuków Dolny


Teatrzyk w Żukowie Dolnym posiada 60-letnią tradycję. Kierownikiem zespołu do 2008 roku była Halina Wojnar. Reżyserowała od roku 1979. Kroniki podają, że przedstawienia były udane, wesołe i że zawsze przychodziło na nie sporo ludzi. Często wyjeżdżali ze swoimi przedstawieniami do innych kół PZKO – w Dąbrowie, Bystrzycy, Nydka, Hawierzowa Błędowic. Od roku 1980 kółko teatralne w Żukowie wystawia prawie co roku jakiś spektakl. Aktorzy w teatrze amatorskim w Żukowie Dolnym zmieniają się. Po roku 2000 już chyba nie można mówić o kółku, ale o paru zapaleńcach, którzy zawsze chętnie się spotykają 3 miesiące w roku i grają. W repertuarze zespół posiada takie spektakle jak Wajca Feniksa, Babski Raj oraz U nas dóma 1 i 2 akt. W roku 2008 reżyserka zespołu zmarła. W marcu 2009 grupa bez przewodnictwa przygotowała 3 akt spektaklu U nas dóma. Spotykają się i grają, bo lubią się powygłupiać na scenie, lubią teatr. Wiosną roku 2010 chcą wystawić ostatni akt U nas dóma.
 
Divadelní spolek MK v Dolním Žukově
Divadélko v Dolním Žukově mávíce jak 60-letou tradici.
Paní Halina Wojnar začala režírovat již v roce 1979. V kronikách je zapsáno, že představení byla povedená, veselá a vždy se jich účastnilo hodně lidí. Spolek často vyjížděl i do jiných PZKO – v Dąbrowe, Bystřici nebo Havířově- Bludovicích. Od roku 1980 představuje divadlo v Žukově téměř každý rok nový divadelní kus. Lidé hrající divadlo se mění, Halina však stále zůstává jeho režiserém.
Po roce 2000 však už není možné hovořit o několika zapálených jedincích, ale pouze o páru těch, kteří se stýkají 3 měsíce v roce a hrají divadlo. Ale i tak jsme si mezi jiným zahráli kus „ Fenixova vejce”, „Ženský ráj” nebo „U nás doma” – jako jedno či dvou aktovku.
26.7.2008 však Halina umřela. Žukov už nemá režiséra, zapáleným hercům chybí jeho nástupce. V březnu 2009 jsme hráli hru „U nás doma”, sami, bez režiséra. Snažíme se nastudovat i další hry, protože se rádi setkáváme na divadelní scéně, máme rádi divadlo. Ale bez režiséra je to velmi těžké. Na podzim 2010 bychom chtěli představit poslední představení U nás doma.

GAPA2


Grupa pochodzi z Nieborów. Teatrzyk przygotowuje jedną premierę rocznie. Najczęściej na warsztat bierze teksty Jana Brzechwy, jednak w większości wypadków przygotowuje na ich kanwie swój własny scenariusz. Spektakle teatrzyku to rozśpiewana teatralna zabawa. Zespół wyjeżdża na różne festiwale teatralne, m.in. na Przegląd Dziecięcych Zespołów Teatralnych „Puchar Uśmiechu” w Krośnie, gdzie wśród międzynarodowej konkurencji uzyskał już m.in. nagrodę publiczności oraz Brązowy Puchar. Dziecięcy zespół teatralny GAPA2 działa przy Miejscowym Kole PZKO w Nieborach już sześć lat. Swoją działalnością nawiązuje do zespołu GAPA, który powstał w Nieborach przed piętnastu laty. Obecnie pracuje w nim 11 dzieci. Zespół spotyka się na cotygodniowych próbach, raz w roku organizuje dwudniowe twórcze zgrupowanie. Obecnie szykuje nową premierę „Jasia i Małgosię”. Instruktorem zespołu jest Halina Szczotka.

GAPA 2
Divadlo připravuje jednou premiéru ročně. Nejčastěji zpracovává text Jana Brzechwy ale nejčastěji připravuje na jejích základě svůj scénář. Rozzpívaná divadelní zábava to je charakteristika divadelních představení Gapy. Soubor vyjíždí na různé divadelní festivale na přiklad Přehlídka dětských divadelních souboru "Puchar Uśmiechu" v Krośnie, kde mezinárodní konkurencni získal ocenění publika a "Brązowy Puchar". Dětský divadelní soubor GAPA2 patří pod Místní skupinu PZKO v Neborech již 6 let a navazuje na soubor GAPA, který vznikl v náborech před 15 léty k dnešnímu dni v souboru je 11 dětí. Soubor se setkává každý týden na zkouškách a jednou v roce organizuje dvoudenní workshopy pro tento rok připravuje premiéru " Jeníka a Mařenky".


Grupa Bile divadlo (Teatr biały)


Teatr rodem z Ostrawy obchodzi w 2010 roku 25-lecie swojej działalności. Ich pierwszym projektem scenicznym był "Dam of Eternity" oparty na prozie Bogumiła Hrabala. Kolejne premiery (np. „Tristan i Izolda”) cechowała ekspresywna, wręcz agresywna dynamika, zezwalająca na bezpośredni kontakt z widownią, nie stroniąca od nagości. Teatr do tej pory zrealizował następujące projekty: "Blind Man", "Antigona", "Two Cocks on a Dunghill", "Turnstiles of Death”, "Faust", "My Mother´s House”, "Red Cock Flies to the Skies", "Skier, You Who Ski!" i inne. Ich ostatni spektakl Z TOHOTO OBRAZU UŽ NIKDY NEODEJDU jest inspirowany twórczością Tadeusza Kantora i Czesława Miłosza. Spektakl powstał we współpracy z krakowską Cricoteką. Podczas Bezgranicznego Zamieszania Teatralnego wodzisławska publiczność miała okazję zobaczyć spektakl pt. "Czerwony Kogut leci ku niebu" („Červen? kohout letí k neb”).

Skupina Bílé Divadlo
Divadlo z Ostrvy oslavuje tento rok 25 let od svého založení. Prvním scénickým projektem byl " Dam of Eternity", který čerpal z textů Bohumína Hrabala. Další premiéry (Tristan a Izolda) charakterizovala expresívní až agresívní dynamika, která dovolovala kontakt s diváky. Po dnešní den divadlo zrealizovalo tyto projekty: " Blind Man", " Antigona", " Two rock on Dunghill", "Turnstiles of Death", " Causy", "My Mothers House", " Red rock Flies to the Skies", " akker Zou Who Ski!" a jiné. Jejích poslední hra " Z toho obrazů u nikdy neodejdu" je inspirován texty Tadeusza Kantora a Czesława Miłosza. Představení vzniklo pří spolupráci s krakovskou Cricotekou.

Teatrzyk „Drops”


Teatrzyk dziecięcy „Drops” powstał w roku 1984 przy Kole Miejscowym PZKO w Olbrachcicach. Jego założycielką, kierownikiem artystycznym, organizacyjnym, scenografem i reżyserem od samego początku jest Jadwiga Czapowa. Pierwszym przedstawieniem, które zespół wystawił 5 stycznia 1985 była bajka Jana Brzechwy „Pan Drops i jego trupa”. Od głównej postaci tej bajki teatrzyk wziął nazwę. Początkowo zespół tworzyli dorośli i młodzież. Po kilku latach skład jest dziecięco – młodzieżowy, od klasy pierwszej do ósmej. W 1992 r. w zespole było aż 26 dzieci, w tym dzieci z przedszkola. Młodszą grupę nazywano”Dropsik”. W tym czasie zespół zmienił swój profil z teatralnego na śpiewająco – taneczny, co umożliwiało wyćwiczyć nawet dwa spektakle jednocześnie. W 1993 r. „Drops” po raz pierwszy wyjechał za granicę, do Polski. W Krośnie wystąpił na Turnieju Teatrów Dziecięcych im. Marii Konopnickiej wśród kilkunastu innych zespołów polonijnych. Zdobył uznanie i „Puchar Uśmiechu”. Do Krosna zespół wyjeżdżał kilkakrotnie w ciągu całej swej działalności, ostatni raz w roku 2007. Poza tym w podobnych dziecięcych imprezach teatralnych brał udział w Rabce, w Mysłowicach (kilkakrotnie), w Krakowie, we Wroniu koło Torunia, w Cieszynie, w Czechowicach – Dziedzicach, nawet w finale „Śląskiego Śpiewania” w Koszęcinie (zespół dziewczęcy). „Drops” brał udział we wszystkich pięciu edycjach „Talinek” – przeglądzie teatrzyków dziecięcych, organizowanych przez ZG PZKO, zdobywając wyróżnienia i nagrody, którymi był zazwyczaj wyjazd do Polski jako reprezentanta Zaolzia. Ze swoimi spektaklami „Drops” występuje przede wszystkim na imprezach Koła olbrachcickiego, ale także wielokrotnie był zapraszany do występów w okolicznych Kołach Miejscowych PZKO. W ciągu 25–letniej działalności zespołu
w jego repertuarze były przedstawienia bajek, spektakle słowno– muzyczne, inscenizacje ludowe. Jak dorastały dzieci, zmieniał się repertuar. W kwietniu 2010 roku „Drops” obchodził 25–lecie swej artystycznej działalności. W tym czasie zagrano ponad 20 przedstawień i drugie tyle programów słowno–muzycznych i inscenizacji okolicznościowych, przewinęło się przez zespół około 120 dzieci. Niektórzy rodzice tych aktualnych „dropsów” występowali kiedyś w zespole.

Divadlo „Drops“
Dětské divadlo „Drops“ vzniklo v roce 1984 při Místní skupině PZKO v Albrechticích. Jeho zakladatelkou, uměleckým a organizačním vedoucím, scénografkou a režisérkou od počátku je Jadwiga Czap. Prvním vystoupením , které spolek odehrál 5 ledna 1985 byla pohádka Jan Brzechwy „Pan Drops i jego trupa“. Od hlavní postavy pohádky vzalo divadlo svůj název. Na začátku v divadle vystupovali dospělí a mládež. Po několika letech složení souboru už bylo mládežnicko- dětské, od první třídy do osmé. V roce 1992 v souboru bylo až 26 dětí, také z školky. Mladší skupina se jmenovala „Dropsik“. V tomto čase soubor změnil svůj profil z divadelního na pěvecko – taneční což umožnilo připravit i dva vystoupení současně. V roce 1993 soubor poprvé vystoupil v zahraničí v Plsku. V Krosnie vystoupil na „Przeglądzie Teatrzyków Dziecięcych im. Marii Konopnickiej” spolu s jinými dětskými divadly. Získal uznání a také „Puchar Uśmiechu”. Do Krosna soubor jezdil několikrát , naposledy v roce 2007. Účastnil se také jiných podobných akcí v Rabce, Misłowicach (několikrát), Krakowie, Wroniu koło Tarunia, Cieszynie, Czechowicach- Dziedzicach a také v finále „Śląskiego Śpiewania”v Koszecinie (dívčí soubor)- Drops se účastnil v všech pěti edicích „Talinek“ – přehlídce dětských divadel organizované přes HV PZKO. Svoje představení soubor prezentuje nejčastěji na akcích Místní skupiny PZKO v Albrechticích. Často je hostem na akcích jiných Místních skupin PZKO. V tomto roce tj. 2009 soubor oslavil 25 let od vzniku. Za ten čas soubor vystavil 20 představení, 20 programů slovně – hudebních a jiné. Přes soubor se převinulo za ten čas kolem 120 dětí. Divadelní soubor Drops z Albrechtic pokračuje 26. rokem v své prácí stále pod vedením pani Jadwigi Czap. Pomáhá ji Dorota Mrázek, příležitostně rodiče a prarodiče dětí. Sponzorem souboru je hlavně Místní skupina PZKO, ale při důležitějších akcích nebo výjezdech soubor sponzoruje také HVG PZKO a Obecní úřad Albrechtice.

Zespół Teatralny MK PZKO Milików-Centrum
Jest to zespół amatorski, pracujący przy Miejscowym Kole Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego (PZKO) w Milikowie-Centrum od roku 1995. Zespół systematycznie, co roku wystawia sztuki teatralne. Są to spektakle przede wszystkim rodzimych autorów działających na Śląsku Cieszyńskim, takich jak: Władysław Młynek, Władysław Niedoba, Wilhelm Przeczek, Adam Wawrosz, Anna Filipek. Sztuki te są pisane gwarą śląską używaną do dziś na Zaolziu w Republice Czeskiej oraz na terenach Południowej Polski. W repertuarze znajdziemy głównie komedie pisane gwarą śląską . Celem kółka teatralnego jest rozbawienie widowni. Trzon zespołu tworzą miejscowi działacze PZKO. Według potrzeb konkretnego scenariusza dobierani są do obsady ról dalsi miejscowi i pozamiejscowi aktorzy – amatorzy. Zespół wystawia swe spektakle w miejscowym Domu PZKO w Milikowie-Centrum, jak również w innych ośrodkach kultury na Zaolziu. Wystawiane sztuki teatralne cieszą się wielkim powodzeniem, o czym świadczy z roku na rok wzrastająca ilość widzów i odegranych spektakli. W roku 2008 Zarząd Główny Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej zaprosił zespół do odegrania sztuki pt. „Z deszcza pod rynnym” Władysława Młynka na deskach Sceny Polskiej Teatru w Czeskim Cieszynie, co stanowiło dla wielkie wyzwanie. Tą samą sztukę wystawili również na Dniach Folkloru w Domu Narodowym w Cieszynie. W roku 2008 wzięli też udział w Światowym Przeglądzie Amatorskich Zespołów Teatralnych w Rzeszowie. Kierownikiem zespołu jest Halina Wacławek.

Divadelní soubor MS PZKO Milíkov Centrum
Amatérský divadelní soubor byl založen v roce 1995 při MS PZKO Milíkov Centrum. Soubor systematicky vystavuje divadelní hry nejčastěji místních autorů. Jsou jimi: Władysław Młynek, Władysław Niedoba, Wilhelm Przeczek, Adam Wawrosz, Anna Filipek.
Hry jsou psané slezským nářečím používanou po dnešní den na Zaolší v ČR a také na jihu Polska. Repertoár tvoří hlavně komedie. Cílem souboru je hlavně rozesmát diváky což je bráno velmi pozitivně. Členové souboru jsou hlavně místní členové PZKO. Pro potřeby každé hry jsou členové dobírání z místní vesnice nebo okolí. Soubor své hry vystavuje v domě PZKO Milikově Centrum, ale také v jiných kulturních centrech na Zaolší. Prezentované divadelní hry se těší velkou oblibou, důkazem může být vzrůstající počet diváků a odehraných představení. V roce 2008 HV PZKO poprosil divadlo o připravení hry „ Z deszcza pod rynnym” Władysława Młynka na scéně Těšínského divadla v Českém Těšíně což bylo pro divadlo velkým vyzváním. Hru představili také na Folklorních dnech v Národním domě v Cieszynie. V roce 2008 divadlo se účastnilo Světové přehlídky amatérských divadelních souboru v Rzeszowie.

Teatr ognia Nightfire z Wędryni


Cała historia grupy miotaczy ognia NIGHTfire rozpoczęła się zupełnym przypadkiem. Grupa kolegów zaczęła od zabawy, uczyła się różnego rodzaju trików, podpatrywała innych. Pewnego wieczoru postanowili założyć grupę. Nazwa sama się wyłoniła: „nocny ognień” – NIGHTfire. Pierwotny skład grupy to 5 osób, obecnie jest ich 4. Sami tworzą swoje choreografię, dobierają muzykę. Ich pierwszy występ miał miejsce na Sylwestra w Czytelni 2006 roku, kolejny podczas Majówki w Bystrzycy w 2007 roku. Od tego czasu zespół regularnie występuje. Na swoim koncie mają już przeszło 35 pokazów, niektóre nawet za granicą. Na każdy sezon przygotowują nowy układ z nowym podkładem muzycznym i towarzyszącą projekcją wideo. W 2010 roku temat fireshow jest „Walka dobra i zła”, którą przedstawili grą w szachy. Dostarczają adrenaliny podczas każdego występu. Podczas Bezgranicznego Zamieszania Teatralnego niewątpliwie rozgrzeją publiczność. Skład grupy to Daniel Szpyrc, Andrzej Zemene, Marek Czech, Stefan Wawreczka.

NIGHTfire Vendryně
Celá historie skupiny polykačů (vrhačů) ohně „NIGHTfire” se začala zcela náhodou. Můj bratranec, student našeho gymnázia Marek Suchý, mě upozornil na to, že existuje něco takového jako je tanec s ohněm. Začal jsem se tím ve volném čase zabývat a ze začátku jsem byl samá modřina. Abychse naučil různé kouky, využíval jsem internet, ale tehdy už jsem n etrénoval sám. Ukázal jsem to svým spolžákům ve třídě a jim se to zalíbilo stejně jako mě. Každý se snažil naučit se něco více a stále těžší triky – zdravá soutěživost. .Jeden večer jsem se u ohně rozhodl, že bychom mohli založit skupinu, což by nás motivovalo k další práci. Byla noc, hořel oheň, takže název skupiny se zrodil sám a zcela přirozeně - „noční oheň”– NIGHTfire, protože angličtina je právě IN. Nejprve skupinu tvořilo pět osob, z původního složení zůstali dodnes tři členové a jeden člen byl přijat později. Pamatuji si jako dnes, když jsme si, jako 14 letí kluci, vyráběli první kostýmy, když jsme vymýšleli prvé choreografie. Naším každodenním problémem byłi páni učitelé Wędryńské základky, protože všichni jsme chodili do jedné třídy a oni nám zakazovali cvičit z důvodu naší bezpečnosti. Ale trénink se vždy odbýval bez ohně, takže to nebylo až tak nebezpečné.
Naše první vystoupení se odehrálo na Silvestra v čítárně v roce 2006. Přálo nám štěstí a zalíbili jsme se paní Ondraszek. Pozvala nás na Májové slavnosti v Bystřici v roce 2007, a toto vystoupení nám odstartovalo celou řadu dalších vystoupení, které trvají vpodstatě dodnes. Nikdy jsme se nemuseli prosit o žádnou účast, nebo předvádět své výstupy různým organizátorům. Na svém kontě máme už více než 35 vystoupení, některé dokonce za hranicemi.
Na každou novou sezónu připravujeme nový program doplněný hudebním doprovodem a video projekcí. Letošním tématem našich ohňových vystoupení (fireshow) je „Válka dobra a zla”, kterou znázorňujeme na hře v šachy. Jsme idealisté, takže u nás častěji vítězí dobro, přesto, že tomu tak nebývá pokaždé. Abychom se mohli i nadále rozvíjet, bylo pro nás nutné sehnat finanční prostředky- ty nám poskytla firma FORTISSIMO. Chtěli bychom jí tímto velmi poděkovat. Díky ní se naše výstupy staly profesionálnější a bezpečnější pro naše diváky. Bohužel pro nás jsou vystoupení stále dost nebezpečné. Spálené vlasy, chlupy na rukou nebo řasy- to už je nezbytná součást každého našeho výstoupení. Někdy se nám zadaří vážnější zranění, to, když se někdo z nás ocitne v plamenech. Například Markovi hořely celé kalhoty a mi połovina bundy. Ale to je ten adrenalín, který je nezbytný pro každé naše představení. Vždyť právě kvůli němu a pro uznání druhých to vlastně všechno děláme. Člen skupiny: Daniel Szpyrc, Andrzej Zemene, Marek Czech, Stefan Wawreczka.

 
Pierwszy etap za nami- WARSZTATY TEATRALNE w Milikowie

5–6 czerwca odbyło się spotkanie w Milikovie, w którym wzięli udział polsko-czescy uczestnicy projektu BZT. Pięćdziesięcioosobowa grupa pracowała pod okiem ekspertów nad spektaklem „To divadlo z nieba spadlo”. Warsztaty prowadzili: Dorota Nowak, założycielka Teatru Wodzisławskiej Ulicy oraz Marceli Szytenhelm, reżyser, aktor polskiej sceny filmowej z Łodzi, dyrektor studia teatralnego „Słup”. Po dwudniowej wspólnej pracy nad spektaklem, „To divadlo z nieba spadlo” wystawione zostało dla lokalnej publiczności. Widzowie włączyli się aktywnie w zabawę, niezależnie od wieku. Wszyscy dobrze się bawili: dzieci, młodzież, a także dorośli. Wspólne widowisko zostanie zaprezentowane już w sierpniu w czasie finału BZT.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„KINO NA PERYFERIACH” - polsko-czeski projekt oscylujący wokół tematyki filmowej, na który składały się projekcje filmowe (głównie kino czeskie) oraz warsztaty medialne i filmowe.

 

We wrześniu i październiku 2009 roku realizowano projekt, jaki wywiązał się ze współpracy Wodzisławskiego Centrum Kutlury z Domem Kultury w Dolnym Benesovie. Fundusze na ten cel pozyskano z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007 - 2013. Współlny projekt zakładał szereg działań skupiających się wokół sztuki filmowej i fotografii. W ramach przedsięwzięcia odbyły się projekcje czeskich filmów animowanych dla przedszkolaków, jak i seanse dla starszej widowni. Zorganizowano konkurs plastyczny pt. "Czeski bohater - mój przyjaciel" polegający na przedstawiniu wizerunku ulubionego bohatera czeskiej kreskówki, dla starszych natomiast konkurs na recenzję czeskiego filmu.

Odbyły się także trzydniowe warsztaty z zakresu fotografii, montażu i podstaw rezyserii. 60-osobowa grupa, w wieku od 15-25 lat wykonała fotografie, które następnie pod okiem profesjonalistów zmontowano i obrobiono. Prace opatrzone polskim i czeskim komentarzem oceniała komisja, a najciekawsze z nich otrzymały wyróżnienia. W rezultacie powstało 18 interesujących prezentacji, z których jury w składzie Jiri Siostrzonek, Mirek Ropiak i Tomasz Stoński wybrało najlepsze prace. Slajdy stanowiły odbicie tego, co młodzi ludzie myślą o mieście i w jaki sposób go widzą.

Kolejne spotkanie odbyło się już  za czeską granicą - polska młodzież odwiedziła urokliwą Opavę. Ponownie zaprezentowano utworzone współnymi siłami artystyczne kompozycje slajdów. I tym razem nie odbyło się bez braw i komplementów.