Telefon: 32 455 48 55

Działania edukacyjno-kulturalne dla placówek oświatowych

W obecnej sytuacji epidemiologicznej Wodzisławskie Centrum Kultury proponuje szereg działań edukacyjno-kulturalnych dla przedszkoli i szkół podstawowych, które zostały przygotowane z zachowaniem wszelkich wytycznych związanych z przestrzeganiem obowiązującego reżimu sanitarnego, w oparciu o rekomendacje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Mając na względzie zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć dla grup szkolnych, wprowadzone zostały limity osób przebywających w poszczególnych salach:

- sala widowiskowa (widownia): 170 osób

- holl główny: 45 osób

- sala widowiskowa (scena): 33 osoby

- sala klubowa: 39 osób

- sala baletowa: 39 osób

- sala kameralna: 23 osoby

- sala nr 17: 10 osób

- sala nr 12: 9 osób

Przy czym minimalna przestrzeń dla jednej osoby nie może być mniejsza niż 1,5 m² (dla uczestników i instruktorów), a zachowany dystans powinien wynosić minimum 1,5 m.

Wydarzenia można zaplanować w ten sposób, aby z konkretnej imprezy korzystała tylko jedna placówka oświatowa/grupa. Godzina rozpoczęcia zajęć zostanie ustalona indywidualnie dla każdej z grup. Po zakończeniu zajęć każdej grupy odbywa się dezynfekcja i wietrzenie sali, a zachowanie odstępów czasowych uniemożliwi bezpośredni kontakt uczniów z różnych grup/placówek.

Z sal, w których odbywają się zajęcia, zostają usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub dezynfekować.

Przy wejściu do budynku wszyscy zakładają osłonę ust i nosa oraz dezynfekują ręce.

W placówce zostaje wyznaczony Punkt Izolacyjny używany w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (np. kaszel, trudności z oddychaniem, rozpalona/zaczerwieniona twarz). Uczestnik zajęć przebywa w Punkcie Izolacyjnym zawsze pod opieką koordynatora do spraw zdrowotnych. Miejsce to zostaje wyposażone w środki ochrony indywidualnej, takie jak jednorazowe maseczki, rękawiczki jednorazowe, środki do dezynfekcji.

 Propozycje działań dla szkół i przedszkoli bazuje na potencjale artystycznym zespołów Amatorskiego Ruchu Artystycznego WCK, innych działaniach rozwojowych o wysokim poziomie artystycznym i merytorycznym, a także Kinie Pegaz.

 

Przedszkola:

Mikołajki – projekcja filmu (dla każdej grupy osobno, z zachowaniem odstępów czasowych na wietrzenie i dezynfekcję sali)

Koncert edukacyjny ZPiT Vladislavia

Lekcje regionalne z ZPiT Vladislavia

Spektakl taneczny Teatru Tańca Memento

Kino Pegaz „Kinusie” - projekcje w ramach edukacji filmowej

 

Szkoły Podstawowe:

Mikołajki – projekcja filmu (dla każdej grupy osobno, z zachowaniem odstępów czasowych na wietrzenie i dezynfekcję sali)

Koncert edukacyjny ZPiT Vladislavia

Lekcje regionalne z ZPiT Vladislavia

Spektakle taneczne Teatru Tańca Memento

Spotkania z muzyką - koncerty umuzykalniające z Filharmonią Śląską. Dbając o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, proponujemy cykl audycji umuzykalniających, które mogą być doskonałym uzupełnieniem programu nauczania muzyki w szkołach.

Cykl audycji w ramach Małej Akademii Jazzu

Kino Pegaz:

– wyjścia grupowe do Kina Pegaz pierwszych klas w ramach realizacji voucherów

– „Kinusie”, „Młode kino” - projekcje w ramach edukacji filmowej

 

Wodzisławskie Centrum Kultury organizuje szereg warsztatów tematycznych w ramach Akademii Artystycznej WCK:

„Czas na cha-chę” - warsztaty, pokazy taneczne prowadzone przez KTT SPIN

„Yes, jazz” - warsztaty, pokazy taneczne prowadzone przez zespół tańca nowoczesnego Miraż

„Łap rap” - warsztaty, pokazy taneczne dla dzieci i młodzieży prowadzone przez Teatr Tańca Memento

„Legomaniacy” - pokazy, warsztaty naukowo-techniczne - zajęcia z budowy klocków lego i robotyki

„Majsterklepka” - temat i zadanie do wykonania zostaną ustalone indywidualnie do potrzeb i wymagań grupy. Zajęcia mają na celu rozwijanie kreatywności, zdolności manualnych i technicznych.

WCK chętnie odpowie na sugestie placówek oświatowych, dotyczące działań z zakresu edukacji kulturalnej organizowanych w szkołach, a także, w miarę możliwości, dostosuje je do oczekiwań jednostek.

Powyższe wydarzenia są wstępnymi propozycjami możliwymi do zrealizowania w okresie trwania pandemii. Wodzisławskie Centrum Kultury jest otwarte na propozycje organizacji różnego rodzaju wydarzeń oraz ich formuły z możliwością dostosowania ich do oczekiwań zgłoszonych przez placówki oświatowe.

 

W 2021 roku zespoły Amatorskiego Ruchu Artystycznego zaplanowały koncerty i spektakle, które będą mogły zostać zaprezentowane zorganizowanej widowni szkolnej i przedszkolnej:

ZPiT Vladislavia - 2 koncerty edukacyjne dla szkół i przedszkoli,

Nie Dejmy Się - 2 koncerty metodyczne dla przedszkoli,

Teatr Tańca Memento - 3 spektakle dla szkół,

Teatr Szydło i Teatr Szydełko - 2 spektakle dla szkół i przedszkoli.

W celach informacyjnych prosimy o kontakt z Działem Projektów i Animacji Kulturalnej WCK (osoba do kontaktu - Izabela Sobota, tel. 324554855, i.sobota@wck.wodzislaw.pl)

  Oferta edukacyjna Wodzisławskiego Centrum Kultury 2021/2022