Telefon: 32 455 48 55

Audycje umuzykalniające dla szkół

Wodzisławskie Centrum Kultury, dbając o wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, proponuje cykl audycji umuzykalniających prowadzonych przez ekspertów z Filharmonii Śląskiej z Katowic, które mogą być doskonałym uzupełnieniem programu nauczania muzyki w szkołach.

Instytucja proponuje cykl koncertów umuzykalniających dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz program dla dzieci powyżej 12 lat. Uczestnicy audycji zostaną zabrani w podróż po różnych epokach i brzmieniach, odkrywając tajniki muzycznego świata.

W ramach comiesięcznych spotkań z muzyką dzieci od 6 do 12 lat poznają kompozycje wielu epok, a motywem, który przewijać się będzie przez wszystkie koncerty, będą kolory. Czy kolory segregacji łączą się z muzyką? Warto przekonać się o tym osobiście. Ekologiczno-muzyczne audycje, spajające kompozycje wybitnych muzyków różnych epok z naturą i środowiskiem, czekają także na dzieci powyżej 12. roku życia.

Cena biletu: 7 zł

Audycja odbędzie się przy określonej liczbie osób. Zapisy przyjmuje dział Projektów i Animacji Kulturalnej WCK. Osobą do kontaktu jest Izabela Sobota, i.sobota@wck.wodzislaw.pl, tel. 32 455 48 55.

Filharmonia Śląska w Katowicach od ponad sześćdziesięciu lat z powodzeniem prowadzi akcję edukacyjną w formie koncertów solistyczno - kameralnych m.in. w ośrodkach kultury. W ubiegłym roku instytucja podpisała porozumienie o współpracy z Wodzisławskim Centrum Kultury, któremu przyświeca cel wzbogacenia oferty kulturalnej oraz oferty edukacyjnej i kulturalnej Miasta Wodzisławia Śląskiego.

Program audycji w roku szkolnym 2020/2021 (TUTAJ).

WCK zachowuje wszelkie standardy związane z przestrzeganiem obowiązującego reżimu sanitarnego.

Poniżej znajduje się plakat informacyjny zapraszający na wydarzenie.