Telefon: 32 455 48 55

Pozostałe

Godziny pracy kasy

Kasa WCK jest czynna na pół godziny przed seansami kinowymi oraz imprezami biletowanymi. Jest też czynna w czwartki od 10:00 do 12:00. Daty imprez dostępne są w zakładce REPERTUAR, daty seansów filmowych w zakładce KINO. Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie: 32 4554855, 32 4552874 (wew. 25) lub przez pocztę elektroniczną: sekretariat@wck.wodzislaw.pl. Sekretariat pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00. W kasie można płacić kartą.

DOSTĘPNOŚĆ

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strefa Zajęć - internetowy system zarządzania zajęciami

Wodzisławskie Centrum Kultury wprowadziło internetowy system zarządzania zajęciami "Strefa Zajęć". Tym samym Amatorski Ruch Artystyczny w placówce rozwija się nie tylko pod względem ilości, jakości i różnorodności zajęć, ale również pod względem organizacyjnym.

RODO

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).