Telefon: 32 455 48 55

Pozostałe

Godziny pracy kasy

Kontakt z placówką możliwy jest telefonicznie: 32 455 48 55 (wew. 25) lub przez pocztę elektroniczną: sekretariat@wck.wodzislaw.pl w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 (w dni robocze). Załatwianie spraw możliwe jest po wcześniejszym umówieniu.

Deklaracja dostępności

Wodzisławskie Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wodzisławskiego Centrum Kultury w Wodzisławiu Śląskim zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strefa Zajęć - internetowy system zarządzania zajęciami

Wodzisławskie Centrum Kultury wprowadziło internetowy system zarządzania zajęciami "Strefa Zajęć". Tym samym Amatorski Ruch Artystyczny w placówce rozwija się nie tylko pod względem ilości, jakości i różnorodności zajęć, ale również pod względem organizacyjnym.

RODO

Szanowny Widzu, Uczestniku zajęć, Rodzicu, Opiekunie Prawny, Kliencie W związku ze zmianami w zakresie ochrony prywatności, chcielibyśmy przypomnieć cele i zasady, na jakich przetwarzamy dane osobowe Państwa (i Państwa podopiecznych).

Nasza ankieta - naderwij we właściwym miejscu

Chcąc współtworzyć razem z mieszkańcami ofertę kulturalną jeszcze bardziej odpowiadającą na ich potrzeby, Wodzisławskie Centrum Kultury rozdaje ankietę, której celem jest poznanie opinii dotyczących organizowanych wydarzeń.