37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem

Wodzisławskie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie „Vladislavia” zapraszają na 37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem. Tegoroczna edycja imprezy odbędzie się 27 października i uświetni ją jarmark folklorystyczny. Udział w wydarzeniu można zgłaszać do 12 października.

Już dziś Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisławskie Centrum Kultury i Stowarzyszenie „Vladislavia” zapraszają wszystkich pasjonatów twórczości ludowej - śpiewanej, recytowanej i innej do zgłaszania udziału w przeglądzie artystycznym. Zaproszenie kierowane jest również w stronę miłośników kuchni śląskiej, mody inspirowanej folklorem oraz amatorów ludowego rękodzieła i biżuterii na jarmark towarzyszący występom. Imprezie towarzyszył będzie również jarmark folklorystyczny. Wśród jarmarcznych atrakcji nie zabraknie pokazów i degustacji kuchni śląskiej oraz stoisk z biżuterią, rękodziełem i sztuką ludową. Wszystko to na scenie oraz w holu i na salach WCK. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

- Wodzisławskie Spotkania z Folklorem są od lat istotnym wydarzeniem na regionalnej mapie imprez kulturalnych. Przez wzgląd na długoletnią tradycję oraz ideę łączenia pokoleń poprzez wspólną pasję i miłość do folkloru, wartość imprezy pozostaje nie do przecenienia – mówi Krzysztof Jaroch, dyrektor Wodzisławskiego Centrum Kultury.

Wypracowana przez lata formuła Spotkań obliguje chętnych uczestników do zwrócenia uwagi na dobór reprezentowanego repertuaru i zgodność jego formy z ludową tradycją kulturową, jak również dbałość o wartości językowe i muzyczne związane z przedstawianym regionem. Uczestnikami przeglądu mogą być: gawędziarze, śpiewacy ludowi, grupy śpiewacze, kapele ludowe i podwórkowe, ludowe zespoły pieśni i tańca oraz ludowe formacje teatralne. Laureaci przeglądu otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy i statuetki. Można też zgłaszać udział w jarmarku towarzyszącemu imprezie ze swoim stoiskiem.

Udział można zgłaszać do 12 października br., wysyłając kartę zgłoszeniową na adres: Wodzisławskie Centrum Kultury, ul. ks. płk. W. Kubsza 17, 44-300 Wodzisław Śląski lub na adres mailowy: dorota.krawczyk@wck.wodzislaw.pl

Akredytacje należy wpłacić na konto WCK: 09 1240 4357 1111 0010 3971 8780 w terminie nieprzekraczającym 17 października br. Wysokość akredytacji określa regulamin.

Regulamin (do pobrania)

Karta zgłoszenia (do pobrania)

RAMOWY PROGRAM*:

10:00 – 12:00 – prezentacje konkursowe
12:00 - 12:30 – przerwa
12:30 - 14:30 - prezentacje konkursowe
14:30 - 15:00 – przerwa
15:00 - 18:00 - prezentacje konkursowe
18:00 - 19:00 – koncert Zespołu Pieśni i Tańca Vladislavia / udział w zabawie tanecznej / obrady jury, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród.

 *program może ulec zmianie po zebraniu wszystkich zgłoszeń.

Jury na 37. Wodzisławskie Spotkania z Folklorem

Aleksander Smaga – muzyk instrumentalista, instruktor, konsultant z zakresu tradycyjnej kultury muzycznej Małopolski, dokumentalista folkloru muzycznego, archiwista, animator kultury, juror przeglądów, konkursów o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Na co dzień pracownik Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Organizator i realizator Konkursu Muzyk, Instrumentalistów, Śpiewaków Ludowych i Drużbów Weselnych Druzbacka w Podegrodziu. Kierownik 4 edycji dwuletniego Studium Folklorystycznego dla instruktorów zespołów folklorystycznych. Juror artystycznych przeglądów, konkursów z zakresu muzyki.

 

Patryk Rutkowski - etnolog, choreograf, pedagog. (choreograf Zespołu Regionalnego Mali Mystkowianie, Zespołu Regionalnego Mystkowianie, konsultant zespołów ludowych w kraju i za granica, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (geografia, etnologia i antropologia kulturowa), współwłaściciel firmy ETNOszafa

 

Marek Herbaczewski - specjalista ds. tańca ludowego. Związany z Małopolskim Konkursem Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY (Łużna). Prowadzi cykl szkoleń NASZE DZIEDZICTWO. Zajmuje się współorganizacją wielu imprez folklorystycznych.